espabanner
ECG EGERSIS

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες σχεδιασμού & κατασκευής εγκαταστάσεων ελαιόλαδου

Στην ECG EGERSIS group παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις στο σχεδιασμό και την κατασκευή εγκαταστάσεων ελαιολάδου, ελαιοτριβείο – τυποποιητήριο ελαιολάδου – τυποποιητήριο Βρώσιμης ελιάς.

Το πλήθος των έργων σε συνδυασμό με την εξειδικευμένη γνώση στους τομείς που αφορούν την επεξεργασία – τυποποίηση ελαιολάδου και βρώσιμης ελιάς μας οδήγησε στο να δώσουμε λύσεις στη δημιουργία των συγκεκριμένων μονάδων με ολική προσέγγιση. Κατά αυτό το τρόπο η ECG δεν είναι απλά μια τεχνική εταιρία που εκτελεί ένα έργο αλλά μπορεί να παρέχει χρήσιμες συμβουλές και οδηγίες για την εύρυθμη λειτουργία των μονάδων. Οι υπηρεσίες που παρέχουμε καλύπτουν το σύνολο των αναγκών της κάθε μονάδας, ήτοι :

Σε κάθε βήμα της πορείας η συνεργασία του πελάτη με τους μηχανικούς μας, είναι πολύτιμη και αναγκαία, ώστε οι στόχοι που θα τεθούν να είναι πλήρως ευθυγραμμισμένοι με τις ανάγκες του έργου.

Προέλεγχος Επένδυσης
Εξασφαλίζουμε την ολοκλήρωση της επένδυσης ελέγχοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου και τις αναγκαίες κατά περίπτωση γνωμοδότησης (χρήσης γης, περιβαλλοντικά, σύνδεση με οδικό δίκτυο κλπ).

Επιπρόσθετα εξετάζουμε την δυνατότητα συμμετοχής στα τρέχοντα επιδοτούμενα προγράμματα, διασφαλίζοντας την βιωσιμότητα της επένδυσης.

Χρηματοδότηση έργου
Ο οικονομικός σύμβουλος της ECG EGERSIS group καταγράφει, αξιολογεί και αποσαφηνίζεται η συνεργασία με τον επενδυτή όσον αφορά την οικονομοτεχνική μελέτη. Οι μηχανικοί της εταιρίας συντάσσουν το τεχνικό τμήμα της μελέτης.

Σχεδιασμός εγκαταστάσεων και παραγωγικής διαδικασίας
Η επιτυχής παραγωγική διαδικασία αρχίζει με τον ορθή λειτουργία των χώρων (χώρος παραγωγής, αποθήκευση πρώτων υλών, αποθήκευση αχρήστων κλπ), την κατάλληλη και σύννομη επιλογή των υλικών και τέλος την επιλογή του βέλτιστου εξοπλισμού. Τα θεμέλια αυτού του οικοδομήματος είναι το σύνολο των μελετών που πρόκειται να εκπονηθούν, για αυτό το λόγο ο ορθός σχεδιασμός σε ένα έργο είναι εξαιρετικά σημαντικός και καθορίζει άμεσα το κόστος, την αντοχή του στο χρόνο και τη λειτουργικότητά του.

Πλήρης Αδειοδότηση μονάδας
Αναλαμβάνουμε την πλήρη αδειοδότηση της μονάδας : άδεια λειτουργίας & ίδρυσης, οικοδομική άδεια, περιβαλλοντική αδειοδότηση. Για την κατασκευή οποιαδήποτε έργου ή την έναρξη οποιαδήποτε δραστηριότητας απαιτείται ανάλογα με την φύση του έργου ή της δραστηριότητας μια αλληλουχία από διαδικασίες-αδειοτήσεις, ώστε η κατασκευή και η λειτουργία να είναι σύννομη με το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Εναρμόνιση εγκαταστάσεων και παραγωγής με ελληνικά και διεθνή πρότυπα
Στην ECG EGERSIS group γνωρίζουμε ότι η εναρμόνιση των εγκαταστάσεων και της παραγωγής με τα ελληνικά και διεθνή πρότυπα, είναι εξαιρετικά κρίσιμο σημείο τόσο για την αδειοδότηση των εγκαταστάσεων από τον Ε.Φ.Ε.Τ όσο και για την επιτυχημένη πώληση προιόντων σε αγορές του εξωτερικού. Στο σχεδιασμό μας ενσωματώνουμε όλα τα απαραίτητα ανά περίπτωση πρότυπα (Οδηγός υγιεινής No7 για τις επιχειρήσεις τυποποίησης και εξευγενισμού ελαιολάδου και πυρηνελαίου, HACCP, ISO2200) καθώς και την εμπειρία μας από την αξιολόγηση εγκαταστάσεων (Audid) από εταιρίες του εξωτερικού.

Άναπτυξη συστημάτων διαχείρισης
Στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον μέσα στο οποίο κινούνται οι εταιρίες κάθε είδους, κάθε επιχείρηση επιδιώκει να διαφοροποιηθεί από τους ανταγωνιστές της, έτσι ώστε να διατηρήσει το μερίδιο αγοράς της και επιπλέον να το μεγαλώσει. Η εναρμόνιση μιας επιχείρισης βάσει διεθνών προτύπων και κανονισμών εξασφαλίζει ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες είναι ασφαλείς, αξιόπιστες και καλής ποιότητας. Βοηθά τις επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες αγορές, λειτουργεί σαν μοχλός για την εξωστρέφεια τους και τέλος δημιουργεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Στην ECG EGERSIS group έχοντας την απαραίτητη εμπειρία και τεχνική γνώση αναπτύσσουμε και εφαρμόζουμε συστήματα διαχείρισης για επιχειρήσεις και οργανισμούς.

ISO9001:2008 | ISO14001:2004 | EMAS | OHSAS18001:2007 | ISO22000:2005 | IFS | BRC | ISO13485 | ISO1429:2009 | ISO27001 | ΕΛΟΤ1435

Κατασκευή Εγκαταστάσεων
H ECG EGERSIS group κατασκευάζει έργα, ανταποκρινόμενη με επιτυχία στις απαιτήσεις κάθε έργου, παρέχοντας ολοκληρωμένες και αποτελεσματικές λύσεις. Η εμπειρία σε συνδυασμό με την επιστημονική μας γνώση καθώς και η διαρκής αναζήτηση νέων υλικών και μεθόδων κατασκευής, μας δίνει την δυνατότητα να υλοποιούμε κατασκευές με αξιοπιστία και λειτουργικότητα. Παραδίδουμε ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις, πλήρως λειτουργικές. Προμηθεύουμε σε συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη το σύνολο του κινητού εξοπλισμού (δεξαμενές, μηχανήματα κλπ)

Εκπαίδευση Προσωπικού
Εκπαιδεύουμε το προσωπικό σας στην τήρηση των κανόνων υγιεινής και στο χειρισμό των μηχανημάτων.