Στην ECG EGERSIS group γνωρίζουμε ότι η φάση της αδειοδότησης ενός έργου είναι από τα πιο σημαντικά στάδια και δεν είναι απλά σύνταξη και διεκπεραίωση ενός φακέλου αλλά κάτι πολύ πιο ουσιαστικό. Σε αυτή την φάση καθορίζεται το κόστος κατασκευής, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.

Για την κατασκευή οποιαδήποτε έργου ή την έναρξη οποιαδήποτε δραστηριότητας απαιτείται ανάλογα με την φύση του έργου ή της δραστηριότητας μια αλληλουχία από διαδικασίες-αδειοτήσεις, ώστε η κατασκευή και η λειτουργία να είναι σύννομη με το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Το κάθε έργο, προκειμένου να υλοποιηθεί, πρέπει να αδειοδοτηθεί από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες όπως Διεύθυνση Ανάπτυξης, Διεύθυνση Πολεοδομίας, Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Διεύθυνση Συγκοινωνιών, Δημοτική Αρχή κλπ. Η διαδικασία εξαρτάται από τα μοναδικά χαρακτηριστικά του κάθε έργου.

Στην ECG EGERSIS group συνδυάζοντας την εμπειρία, την οργάνωση και τέλος την άρτια στελέχωση μας στο τομέα της αδειοδοτήσης έργων ή δραστηριοτήτων προσφέρουμε τις εξής υπηρεσίες:

ΑΔΕΙΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

Άδεια Ίδρυσης & Λειτουργίας Βιομηχανιών και Βιοτεχνιών

Άδεια Επέκτασης, Άδεια Εκσυχρονισμού

Άδειες Επαγγελματικών Εργαστήριων

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

Έγκριση Δόμησης

Άδεια Δόμησης

Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας

Αλλαγή Χρήσης

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Βεβαίωση Μηχανικού περί μη Αυθαιρέτων Κατασκευών,

Τακτοποίηση Αυθαίρετων Κατασκευών 4014/11

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)