Η ECG EGERSIS group δραστηριοποιείται στην παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών ως σύμβουλος ανάπτυξης σε Επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

Παρέχουμε εξειδικευμένη γνώση στο τομέα των χρηματοδοτικών προγραμμάτων σε διαφορετικούς επιχειρηματικούς κλάδους, συμβάλλοντας για λογαριασμό των πελατών μας στην βέλτιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους προσθέτοντας ένα επιπλέον ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε αυτές επιταχύνοντας την αναπτυξιακή τους πορεία μέσα στο σύγχρονο και απαιτητικό επιχειρηματικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται.

Οι συνδυασμένες υπηρεσίες – τεχνικές και οικονομικές – μας δίνουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα προς τους πελάτες μας έτσι ώστε να καλύπτουμε το σύνολο των αναγκών τους.

Σε όλα τα στάδια της πραγματοποιήσης / υλοποίησης του επιχειρηματικου σας σχεδίου η ECG EGERSIS group βρίσκεται στο πλευρό σας συμβάλλοντας καταλυτικά στην επιτυχή ολοκλήρωση του.