espabanner
ECG EGERSIS

Το νέο Βιομηχανικό Κέντρο Έρευνας Εφαρμογών Μαστίχας στην Χίο

Το νέο Βιομηχανικό Κέντρο Έρευνας Εφαρμογών Μαστίχας στην Χίο

Το Πρότυπο Κέντρο Έρευνας Εφαρμογών Μαστίχας Χίου ιδρύθηκε το 2017 στην Καλλιμασιά της Χίου και έχει ως στόχο να γεφυρώσει την ακαδημαϊκή γνώση με τις ανάγκες της βιομηχανικής παραγωγής και να παραχθούν έτσι καινοτόμα προϊόντα με βάση τη Μαστίχα Χίου.

Η ίδρυση του κέντρου, ως νομικό πρόσωπο, απαρτίζεται από Έλληνες εταίρους και πιο συγκεκριμένα:

– Την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου και την θυγατρική της Mediterra S.A.
– Την φαρμακοβιομηχανία IASIS PHARMA και την θυγατρική της εταιρεία Pharma Q.
– Την εταιρεία τεχνοβλαστό της Φαρμακευτικής Σχολής του ΕΚΠΑ Pharmagnose.

Πρόκειται για ένα Κέντρο Έρευνας με υψηλές προδιαγραφές παραγωγής, το οποίο μέσω της έρευνας και πιλοτικών παραγωγών σκοπεύει να αναδείξει το εύρος των θεραπευτικών και ευεργετικών δράσεων της μοναδικής στον κόσμο μαστίχας Χίου στον ανθρώπινο οργανισμό.

Το σύνολο των μελετών και η κατασκευή πραγματοποιήθηκε από την κοινοπραξία των εταιρειών ECG EGERSIS group & PTB – ΨΑΡΡΟΣ ΤΣΙΝΟΣ ΜΠΑΡΑΜΠΟΥΤΗΣ ΙΚΕ.

Το Κέντρο Έρευνας Εφαρμογών Μαστίχας στεγάζεται σε χώρους συνολικής έκτασης περί των 1.600m2. Βασική πρόθεση σχεδιασμού του νέου Βιομηχανικού Κέντρου Έρευνας Εφαρμογών Μαστίχας Χίου είναι η τυπολογική διαφοροποίησή του από το «κλασικό» βιομηχανικό κτίριο – εργοστάσιο.

Η θέση του οικοπέδου επί του οδικού άξονα – επαρχιακής οδού οδήγησε στη σχεδίαση ενός κτιρίου προβολής για το έργο του Κέντρου Έρευνας Μαστίχας Α.Ε. Η «προβολή» επιτυγχάνεται με επιλογές που αφορούν την τοποθέτηση του κτιριακού όγκου μέσα στο οικόπεδο, την επιλογή των δομικών υλικών που διαμορφώνουν το κελύφός του, τη χωροθέτηση των λειτουργιών μέσα στο κτίριο και το διάλογό του με το φυσικό περιβάλλον.

Το φυσικό ανάγλυφο, με υψομετρική διαφορά δύο περίπου μέτρων και τα δύο βασικές στάθμες εδάφους στο οικόπεδο, οδηγούν στην υπερύψωση του ισογείου για άμεση πρόσβαση από το επίπεδο του δρόμου και από το ήδη διαμορφωμένο έδαφος στο εσωτερικό του οικοπέδου.

Η «καρδιά» του βιομηχανικού κέντρου, ο μηχανολογικός του εξοπλισμός οργανώνεται και τοποθετείται σε σαφώς ορισμένες περιοχές, σύμφωνα με τις εκάστοτε προδιαγραφές λειτουργίας του. Για την οπτική απόκρυψη και την αποφυγή της άναρχης επέκτασής του στον περιβάλλοντα χώρο – ακάλυπτο, προβλέπεται ενδιάμεσος όροφος, στα πρότυπα του παλιού «μηχανολογικού ορόφου», όπου τοποθετούνται μηχανήματα και κλιματιστικές μονάδες και αποκρύπτονται οπτικά.

Το κτίριο εκτείνεται σε τέσσερα επίπεδα, με διαφορετικές χρήσεις στο καθένα που μεταφράζονται σε αντίστοιχες οριζόντιες ζώνες στην όψη του:
– Υπόγειο: αποθηκευτικοί & μηχανολογικοί χώροι / είσοδος, αποδυτήρια και χώρος διαλείμματος προσωπικού.
– Ισόγειο: χώροι πιλοτικής παραγωγής – είσοδος, εργαζομένων στα γραφεία & επισκεπτών.
– Η/Μ Όροφος: μηχανολογικές εγκαταστάσεις & computer room (σε κλειστές, ανοικτές ή ασκεπείς περιοχές).
– Όροφος: χώροι γραφείων / αναγνωστήριο – βιβλιοθήκη / χημείο και μικροβιολογικό εργαστήριο.

Η κοινοπραξία των εταιρειών ECG EGERSIS group & PTB – ΨΑΡΡΟΣ ΤΣΙΝΟΣ ΜΠΑΡΑΜΠΟΥΤΗΣ ΙΚΕ υλοποίησαν μία ολοκληρωμένη λύση συστημάτων κλιματισμού και εξαερισμού του Κέντρου το οποίο, όπως προαναφέρθηκε, διαθέτει ποικίλους χώρους διαφορετικών χρήσεων. Χώροι παραγωγής, διαβαθμισμένοι (καθαροί) χώροι, βιβλιοθήκη, μικροβιολογικό εργαστήριο, χημείο, computer room, χώροι συσκευασίας και γραφεία αντιμετωπίστηκαν ξεχωριστά προκειμένου να υλοποιηθεί το πιο άρτιο αποτέλεσμα.

Για κάθε έναν από αυτούς τους χώρους εκπονήθηκε λεπτομερής μελέτη και χρησιμοποιήθηκε διαφορετικό σύστημα κλιματισμού DAIKIN από τον master dealer της DAIKIN ΛΕΩΜΑΤ ΑΕΒΕ, ώστε να καλύπτονται πλήρως οι ιδιαιτερότητες αυτών. Συστήματα νερού και freon από τις ολοκληρωμένες προτάσεις της Daikin συνδυάστηκαν με απόλυτη επιτυχία και πλήρη έλεγχο μέσω του BMS που διαθέτει το Κέντρο.

Στο Κέντρο Έρευνας Εφαρμογών Μαστίχας εγκαταστάθηκαν SCROLL CHILLERS, μονάδες υψηλών θερμοκρασιών ALTHERMA, πολυδιαιρούμενο σύστημα VRV, FAN COILS, εναλλάκτες αέρα υψηλής απόδοσης VAM και D–AHU PROFESSIONAL.

πηγή: kataskevesktirion.gr