ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΜΑΣ ECG EGERSIS GROUP

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ECG EGERSIS GROUP

Πέμπτη, Οκτώβριος 22, 2020

ΜΕΤΑΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ Β.Ε.ΠΕ. ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ

Στόχος Προγράμματος

BIPE2

Στόχος του συγκεκριμένου Προγράμματος είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας μέσα από τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας, για τις επιχειρήσεις που θα μετεγκατασταθούν, δεδομένου ότι θα λειτουργούν σε οργανωμένους χώρους, καθώς και η αντιμετώπιση των οχλήσεων που δημιουργούν και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εγκατεστημένες μεταποιητικές επιχειρήσεις εντός αστικού ιστού ή σε άλλες ακατάλληλες περιοχές.

Η Δημόσια Δαπάνη του προγράμματος ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 10.000.000 €.

Φάση Προγράμματος

To πρόγραμμα προδημοσιεύτηκε στις 14.12.2012 και η προκήρυξη του προγράμματος είναι ενεργή απο 15.3.2013

Υποβολή Προτάσεων

Οι προτάσεις υποβάλλονται από την 15/4/2013 και μέχρι τις 31/5/2013

Επιλέξιμες επιχειρήσεις

 • Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν πρόταση υφιστάμενες μεταποιητικές επιχειρήσεις, όπως προσδιορίζονται στους δύο παρακάτω πίνακες με ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας πριν την 1.1.2009.
 • Για το παρόν πρόγραμμα ως υφιστάμενες μεταποιητικές επιχειρήσεις ορίζονται αυτές που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον (3) χρόνια λειτουργίας σε επιλέξιμες δραστηριότητες όπως αυτές προσδιορίζονται στους πίνακες των επιλέξιμων για το πρόγραμμα κλάδων δραστηριότητας, διαθέτουν αποδεδειγμένα 3 ολοκληρωμένες και πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις, έχουν ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας πριν την 1.1.2009 και δεν είναι προβληματικές κατά την έννοια της Ανακοίνωσης της Επιτροπής για τις Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση των προβληματικών επιχειρήσεων 2004/C 244/02.
 • Επίσης, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει Κύκλο Εργασιών άνω των 30.000€ κατά το τελευταίο οικονομικό έτος 2012 (χρήση 2011) ή άνω των 100.000€ αθροιστικά κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη.

Προϋπολογισμός Έργων

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται έργα ύψους επένδυσης τουλάχιστον από 30.000,00€ έως μέγιστο 400.000,00€ και με διάρκεια υλοποίησης – ολοκλήρωσης αυτών μέχρι 31.3.2015. Με την ολοκλήρωση της επένδυσης θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί το εγκεκριμένο οικονομικό αντικείμενο σε ποσοστό τουλάχιστον 50%, το οποίο ως ύψος επένδυσης δεν θα πρέπει να είναι κάτω των 30.000,00€, το έργο να είναι λειτουργικό και να έχει εκδοθεί η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης στο νέο χώρο εγκατάστασης αυτής.

Ύψος Δημόσιας Δαπάνης

Το ποσοστό της Δημόσιας Χρηματοδότησης για όλες τις δαπάνες ανέρχεται σε ποσοστό 50% για όλη την Ελληνική Επικράτεια. Το υπόλοιπο του προϋπολογισμού πέραν της Δημόσιας Χρηματοδότησης θα καλύπτεται με ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης (επιχείρηση) η οποία θα αποδεικνύεται με την εξόφληση των παραστατικών σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα Οδηγό. Η ιδιωτική συμμετοχή δύναται να αποτελείται από ίδια συμμετοχή και τραπεζικό δανεισμό. Πιο συγκεκριμένα:

 • Δημόσια Χρηματοδότηση 50%
 • Ιδιωτική Χρηματοδότηση 50%

Ο Δανεισμός (εάν χρησιμοποιηθεί) θα πρέπει να έχει τη μορφή τραπεζικού δανείου ή ομολογιακού δανείου εκδιδόμενου σε δημόσια ή μη εγγραφή, ή δανείου από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, αποκλειόμενης της μορφής αλληλόχρεου λογαριασμού.

Επιλέξιμες δαπάνες

Α/ΑΜΕΓΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΕΙΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
1Μέχρι 380.000 €
 • Ανέγερση Νέων Κτιριακών Εγκαταστάσεων.
 • Ανέγερση Αγορά και Επέκταση – Διαρρύθμιση Υφιστάμενων Κτιριακών Εγκαταστάσεων.
 • Δημιουργία Δικτύων Παροχής στο νέο χώρο εγκατάστασης.
 • Αναγκαίες Ειδικές Εγκαταστάσεις για τη λειτουργία της επιχείρησης.
 • Διαμόρφωση Περιβάλλοντος χώρου (οι δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου δεν μπορούν να υπερβαίνουν σε ποσοστό το 3% του Π/Υ του επενδυτικού σχεδίου).
 • Διαμορφώσεις εγκαταστάσεων/χώρων για την άρση των εμποδίων πρόσβασης των ΑMEA.
 • 2Μέχρι 380.000 €Προμήθεια νέου εξοπλισμού.
  3Από 1.500 ως 80.000€Ενέργειες μετεγκατάστασης επιχειρήσεων αποσυναρμολόγηση – μεταφορά – εγκατάσταση παραγωγικού και μη εξοπλισμού, μεταφορά Α΄ υλών, έτοιμων και ημι-έτοιμων προϊόντων καθώς και βοηθητικών υλών.
  4Μέχρι 20.000€
 • Μελετητικές Ενέργειες Συμβούλων δεν μπορούν να ξεπερνούν το 5% του Π/Υ του επενδυτικού σχεδίου.
 • Δαπάνες συμβούλων για την εκπόνηση της μελέτης υπαγωγής και την παρακολούθηση της υλοποίησης της παρούσας επενδυτικής πρότασης μέχρι 8.000€.
 • Δαπάνες συμβούλων για την εκπόνηση τυχών αναγκαίων μελετών για την εγκατάσταση στη νέα θέση μέχρι 20.000€.
 • Χρονική διάρκεια υλοποίησης έργων

  Η διάρκεια υλοποίησης – ολοκλήρωσης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται η 31.3.2015


  bipe

  ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ
  ΜΕΤΑΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ Β.Ε.ΠΕ. ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ

  Συμπληρώνοντας τα παρακάτω στοιχεία θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε εξειδικευμένα για το πρόγραμμα

  MAILING LIST

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  ECG EGERSIS group
  Μελετητική Κατασκευαστική Εμπορική
  Ελ. Βενιζέλου 337, Καλλιθέα
  Αθήνα Ελλάδα Τ.Κ 17237
  Τ: 2107770062 F: 2107770072
  e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. web: http://www.egersis.gr

  Scroll to Top