ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΜΑΣ ECG EGERSIS GROUP

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ECG EGERSIS GROUP

Τετάρτη, Σεπτέμβριος 30, 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΒΕΤ) 2013

Σκόπος Προγράμματος

Σκοπός της πράξης είναι η υποστήριξη ερευνητικών και τεχνολογικών έργων, που εκτελούνται από δυναμικές εγχώριες επιχειρήσεις. Βασική επιδίωξη αποτελεί η προώθηση της καινοτομίας με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων με την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013Δικαιούχοι - Ύψος Έρευνας

Δικαίωμα υποβολής πρότασης στην παρούσα προκήρυξη έχουν ελληνικές επιχειρήσεις οποιουδήποτε μεγέθους, οι οποίες κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασής τους έχουν κλείσει μία τουλάχιστον ετήσια οικονομική χρήση, όπως παρουσιάζεται στους δημοσιευμένους ισολογισμούς τους ή εμφανίζεται στα επίσημα φορολογικά τους στοιχεία και δραστηριοποιούνται στους παραπάνω θεματικούς τομείς.

Τα βασικά χαρακτηριστικά έργων μεμονωμένων ή συμπράξεων επιχειρήσεων παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ /ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΑΜία (1) ή δύο (2) επιχειρήσεις12-20 μήνεςΈως 400.000 €
BΤουλάχιστον τρεις (3) επιχειρήσεις12-20 μήνεςΈως 800.000 €

Θεματικοί τομείς έρευνας

Η πράξη εστιάζεται σε οκτώ (8) επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς προτεραιότητας στο πλαίσιο των οποίων θα επιχορηγηθούν προτάσεις.

 • Γεωργία, Αλιεία, Κτηνοτροφία και Βιοτεχνολογία
 • Τρόφιμα/ Ποτά
 • Ενέργεια
 • Περιβάλλον
 • Χημικές διεργασίες
 • Φαρμακευτικά/ Καλλυντικά προϊόντα
 • Προηγμένα Υλικά
 • Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες και Αυτοματισμοί

Επιλέξιμες δραστηριότητες

Μέσω της παρούσας πράξης θα ενισχυθούν δραστηριότητες, οι οποίες αφορούν ενισχύσεις:

α) έργων έρευνας και ανάπτυξης (βιομηχανική έρευνα ή/και πειραματική ανάπτυξη), β) κατοχύρωσης δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας (μόνο για ΜμΕ), γ) προβολής, διάχυσης, συμμετοχής σε διεθνή συνέδρια, εκθέσεις καθώς και δικτύωσης, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Κάθε έργο μπορεί να αντιστοιχίζεται είτε σε μια είτε και στις δύο κατηγορίες έρευνας (Βιομηχανική έρευνα ή/και Πειραματική ανάπτυξη).

Ένταση της ενίσχυσης για έργα έρευνας και ανάπτυξης

Το μέγιστο ύψος της ενίσχυσης για έργα έρευνας και ανάπτυξης ανά κατηγορία/είδος έρευνας και ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Κατηγορία ΈρευναςΠολύ Μικρές & ΜικρέςΜεσαίεςΜεγάλες
Βιομηχανική Έρευνα70%60%50%
Βιομηχανική Έρευνα. Εφόσον το έργο προβλέπει συνεργασία μεταξύ τριών τουλάχιστον ανεξάρτητων μεταξύ τους επιχειρήσεων και πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: - καμία μεμονωμένη επιχείρηση δεν φέρει πάνω από το 70% των επιλέξιμων δαπανών του έργου - υπάρχει συνεργασία με τουλάχιστον μία ΜμΕ75%70%60%
Πειραματική Ανάπτυξη45%35%25%
Πειραματική Ανάπτυξη. Εφόσον και στην περίπτωση του έργου πειραματικής ανάπτυξης καλύπτεται η παραπάνω προϋπόθεση της κατηγορίας βιομηχανική έρευνα.60%50%40%

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος είναι :

 1. Δαπάνες προσωπικού
 2. Δαπάνες για όργανα και εξοπλισμό
 3. Δαπάνες για αγορά τεχνολογίας – τεχνογνωσίας
 4. Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει (από νομικά και φυσικά πρόσωπα)
 5. Συμπληρωματικές δαπάνες
 6. Δαπάνες αναλωσίμων και λοιπών εξόδων
 7. Δαπάνες κατοχύρωσης δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Επιλεξιμότητα Δαπανών – Υποβολή προτάσεων

Ως ημερομηνία έναρξης του έργου και επιλεξιμότητας των δαπανών του ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της απόφασης υπαγωγής-χρηματοδότησης.Δαπάνες που έγιναν μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων της παρούσας προκήρυξης, που αφορούν το προτεινόμενο ερευνητικό έργο και εμπίπτουν στις επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών, μπορούν να συμπεριληφθούν στις δαπάνες του έργου εφόσον εγκριθεί η χρηματοδότησή του.

MAILING LIST

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ECG EGERSIS group
Μελετητική Κατασκευαστική Εμπορική
Ελ. Βενιζέλου 337, Καλλιθέα
Αθήνα Ελλάδα Τ.Κ 17237
Τ: 2107770062 F: 2107770072
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. web: http://www.egersis.gr

Scroll to Top