ISO 22000:2005

ISO 22000:2005

Παρασκευή, Απρίλιος 28, 2017

ISO 22000:2005

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Το ISO 22000:2005 - 'Συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων – Απαιτήσεις για τους οργανισμούς της αλυσίδας τροφίμων' είναι ένα διεθνές Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων, που εκδόθηκε για πρώτη φορά το 2005.

Στην ECG EGERSIS group έχοντας την απαραίτητη εμπειρία και τεχνική γνώση αναπτύσσουμε και εφαρμόζουμε συστήματα διαχείρισης για επιχειρήσεις και οργανισμούς.

iso 22000-cutΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ISO 22000:2005

Το ISO 22000:2005 καθορίζει τις απαιτήσεις που τηρεί ένας οργανισμός - επιχείρηση που συμμετέχει στην τροφική αλυσίδα ώστε να αποδειχτεί η ικανότητα για τη συστηματική αναγνώριση, αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων για την ασφάλεια των τροφίμων, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα τρόφιμα είναι ασφαλή κατά τη στιγμή της κατανάλωση από τον τελικό καταναλωτή.

ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

Το ISO 22000:2005 μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους, οι οποίες συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, σε κάθε πτυχή της τροφικής αλυσίδας. Το πρότυπο εφαρμόζεται από κάθε επιχείρηση που παράγει, συσκευάζει, αποθηκεύει, εμπορεύεται ή διακινεί τρόφιμα ή ακόμα παρέχει υπηρεσίες σε επιχειρήσεις τροφίμων. Ειδικότερα:

 • Παραγωγοί γεωργικών προϊόντων
 • Πτηνοτροφικές μονάδες
 • Μονάδες παραγωγής, επεξεργασίας κρέατος
 • Ξενοδοχειακές μονάδες
 • Τυποποίηση τροφίμων πχ τυποποιητήριο ελαιολάδου, μελιού
 • Τυροκομεία
 • Συσκευαστήρια
 • Μονάδες Βιομηχανίας / βιοτεχνίας τροφίμων
 • Κατασκευαστές υλικών συσκευασίας
 • Κατασκευαστές μηχανολογικού εξοπλισμού
 • Πάροχοι αποθήκευσης
 • Καταστήματα τροφίμων και Εστίασης
 • Επιχειρήσεις Εκτυπώσεων
 • Μεταφορικές επιχειρήσεις

ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ - ΟΦΕΛΗ

Τα πλεονεκτήματα που αποκτά μια επιχείρηση που εφαρμόζει ISO 22000:2005 σε σχέση με τους πελάτες της :

 • Πρόσβαση σε νέες αγορές
 • Η ζήτηση για πιστοποιημένους προμηθευτές στο τομέα των τροφίμων σε διεθνή κλίμακα αυξάνεται συνεχώς. Η πιστοποίηση κατά ISO 22000:2005 συντελεί στην ευκολότερη πρόσβαση τόσο στην εγχώρια όσο και στην διεθνή αγορά τροφίμων.

 • Αξιοπιστία
 • Η πιστοποίηση κατά ISO 22000:2005, αυξάνει την αξιοπιστία της επιχείρησής σας και ταυτόχρονα δεσμεύει την επιχείρηση στο τομέα της ασφάλειας των τροφίμων από την πρώτη μέρα εφαρμογής του προτύπου. Κατά αυτό τον τρόπο κερδίζεται την εμπιστοσύνη των υποψηφίων πελατών άμεσα καθώς εφόσον οι διαδικασίες της επιχείρηση σας είναι πιστοποιημένες.

 • Συμμετοχή σε διαγωνισμούς
 • Η επιχείρηση είναι δυνατόν να συμμετέχει σε διαγωνισμούς του δημοσίου, όπου είναι προαπαιτούμενη η προϋπόθεση πιστοποιημένου συστήματος HACCP.

 • Συμμόρφωση με την οικεία νομοθεσία
 • Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και ειδικότερα τους κανονισμούς ΕΚ 852/2004 και 178/2002, είναι σαφής η υποχρέωση κάθε επιχείρησης που παράγει, συσκευάζει, αποθηκεύει, εμπορεύεται ή διακινεί τρόφιμα να εφαρμόζει σύστημα HACCP.

 • Χρήση του ISO Logo
 • Η ανάρτηση του ISO Logo στην ιστοσελίδα σας αλλά και στα έντυπα της Επιχείρησής σας, θα σηματοδοτεί το ανταγωνιστικό σας πλεονέκτημα.

 • Εντοπισμός λαθών και αποφυγή τους
 • Η διάθεση προϊόντων που δεν τηρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές ή επικινδύνων για την υγεία των καταναλωτών προϊόντων στην αγορά, μειώνεται με την εγκατάσταση του συστήματος αφού η αναγνώριση, αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων για την ασφάλεια των τροφίμων είναι ο σκοπός του ISO 22000:2005.

 • Θα βελτιώσετε/εμπλουτίσετε όλες τις διεργασίες σας
 • Η Επιχείρηση σας, θα μειώσει την πιθανότητα παρουσίασης λαθών, τα οποία πάντα οδηγούν σε περιττά κόστη και δυσφήμηση.

 • Βελτίωση της ιχνηλασιμότητας εντός και εκτός της Επιχείρησης σας
 • Η άψογη οργάνωση/κωδικοποίηση των αρχείων θα βελτιώσει τον χρόνο αναζήτησης ώστε να εστιάσετε σε σημαντικά πράγματα.

 • Χορήγηση κινήτρων στο προσωπικό
 • Καλή και αξιοκρατική διαχείριση ανθρώπινων πόρων σημαίνει ευτυχέστερους υπαλλήλους και αύξηση παραγωγικότητας.

 • Βελτιωμένη ικανοποίηση πελατών
 • Θα είστε σε θέση να καταγράφετε τις γνώμες των πελατών σας για εσάς καθώς και να βελτιώνετε την ικανοποίηση αυτών.

 • Αύξηση κερδοφορίας
 • Η Βελτιστοποίηση χρόνων και πόρων σε συνδυασμό με συνεχή εκπαίδευση θα οδηγήσουν αναπόφευκτα σε αύξηση κερδών στην Επιχείρηση

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

  • Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης και ανάπτυξη τεκμηρίωση
  • Σας χορηγούμε ένα εξειδικευμένο Σύμβουλο ο οποίος θα καταγράψει το υφιστάμενο διάγραμμα διεργασιών σας. Στην συνέχεια, ο Σύμβουλος θα προσαρμόσει την υφιστάμενη λειτουργία της Επιχείρησης σας, στα πλαίσια του ISO 22000:2005 προσθέτοντας τα απαραίτητα εκείνα δομικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εναρμόνηση με το πρότυπο. Εσείς θα ενημερώνεστε για κάθε στάδιο της προόδου του έργου.

  • Δοκιμαστική εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας τροφίμων
  • Το εμπλεκόμενο σας προσωπικό θα εκπαιδευτεί από τον Σύμβουλό μας στην νέα τεκμηρίωση η οποία έχει αναπτυχθεί και πρόκειται να γίνει βασικό συστατικό της λειτουργίας της επιχείρησής σας. Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας θα λειτουργήσει για όσο διάστημα χρειάζεται η επιχείριση σας ώστε να είναι έτοιμη προς πιστοποίηση.

  • Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας
  • Η Επιχείριση σας, ενημερώνει τον Διαπιστευμένο φορέα που η ίδια έχει επιλέξει, ώστε να πιστοποιήσει το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σε όλη αυτήν την διαδικασία, ο Σύμβουλος θα παρέχει την αμέριστη υποστήριξη του προσφέροντας την φυσική του παρουσία.

  Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

  Στην ECG EGERSIS groupγνωρίζουμε ότι η φάση της αδειοδότησης ενός έργου είναι από τα πιο σημαντικά στάδια και δεν είναι απλά σύνταξη και διεκπεραίωση ενός φακέλου αλλά κάτι πολύ πιο ουσιαστικό. Σε αυτή την φάση καθορίζεται το κόστος κατασκευής, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.

  αδειοδοτηση12

  Για την κατασκευή οποιαδήποτε έργου ή την έναρξη οποιαδήποτε δραστηριότητας απαιτείται ανάλογα με την φύση του έργου ή της δραστηριότητας μια αλληλουχία απο διαδικασίες-αδειοτήσεις, ώστε η κατασκευή και η λειτουργία να είναι σύννομη με το ισχύον νομικό πλαίσιο.

  Το κάθε έργο, προκειμένου να υλοποιηθεί, πρέπει να αδειοδοτηθεί απο διάφορες δημόσιες υπηρεσίες όπως Διεύθυνση Ανάπτυξης, Διεύθυνση Πολεοδομίας, Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Διεύθυνση Συγκοινωνιών, Δημοτική Αρχή κλπ. Η διαδίκασία εξαρτάται απο τα μοναδικά χαρακτηριστικά του κάθε έργου.


  Στην ECG EGERSIS group συνδυάζοντας την εμπειρία, την οργάνωση και τέλος την άρτια στελέχωση μας στο τομέα της αδειοδοτήσης έργων ή δραστηριοτήτων προσφέρουμε τις εξής υπηρεσίες :

  Δείτε επίσης :  Περιβαλλοντική Αδειοδότηση

  Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ

  Η ECG EGERSIS group στα πλαίσια των υπηρεσιών του τεχνικού συμβούλου σε βιομηχανίες, βιοτεχνίες, επαγγελματικά εργαστήρια δραστηριοποιούνται στο τομέα της μεταποίησης προσϕέρει τις εξης υπηρεσίες :

  • Άδεια Εγκατάστασης & Λειτουργίας μονάδας
  • Ανανέωση άδειας Λειτουργίας υφιστάμενης μονάδας
  • Άδεια Επέκτασης υφιστάμενης μονάδας
  • Άδεια Εκσυχρονισμού υφιστάμενης μονάδας
  Κατα την εκπόνηση των παραπάνω αδειών η ECG EGERSIS group αναλαμβάνει την πλήρη σύνταξη του φακέλου της αδείας, την καταγραφή των μηχανημάτων και τέλος την διεκπεραίωση στην αδειοδοτούσα αρχή.
  <


  ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

  Αδεια Ιδρυσης & ΛειτουργιαςΓια την Εγκατάσταση (Ίδρυση) και Λειτουργία βιομηχανικών & βιοτεχνικών μονάδων απαιτείται έκδοση Άδειας Εγκατάστασης & Λειτουργίας, Ν-3982/11 (ΦΕΚ-143/Α/11). Ως Εγκατάσταση είναι η τοποθέτηση για πρώτη ϕορά του μηχανολογικού εξοπλισμού σε συγκεκριμένη θέση για άσκηση συγκεκριμένης δραστηριότητας. Ως Λειτουργία είναι η ενεργοποίση του εγκατασταθέντος μηχανολογικού εξοπλισμού.

  Οι εκδιδόμενες αποφάσεις για χορήγηση αδειών εγκατάστασης περιέχουν όρους ή και περιορισμούς και επιβάλλουν στην επιχείριση την πραγματοποίηση ειδικών έργων, όπου απαιτείται για την επίτευξη στο μέγιστο δυνατό βαθμό του συγκερασμού της παραγωγικής δραστηριότητας με την προστασία του περιβάλλοντος. Οι φορείς των εγκαταστάσεων υποχρεούνται κατά τη λειτουργία τους στην απαρέγκλιτη τήρηση των παραπάνω όρων και περιορισμών.

  Σκοπός της άδειας εγκατάστασης και σε συνέχεια της άδειας λειτουργίας είναι η εξέταση των συνθηκών εγκατάστασης και λειτουργίας της δραστηριότητας και η κατάρτιση αντίστοιχων τεχνικών όρων, οι οποίοι πρέπει να τηρούνται, για την προστασία των εργαζομένων, των περιοίκων, του κοινού και του περιβάλλοντος, από κάθε κίνδυνο βλάβης της υγείας ή ενόχλησης ή ρύπανσης, που μπορεί να προκληθεί από τη λειτουργία της εν λόγω εγκατάστασης ή από τη διάθεση στην αγορά των προϊόντων που ενδεχομένως παράγονται σε αυτήν.

  Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας στις βιομηχανικών - βιοτεχνικών δραστηριοτήτων, απαιτείται, μέσα στο χρονικό διάστημα ισχύος της άδειας εγκατάστασης, αναλόγως με τον την κατηγορία όχλησης της επιχείρισης - χαμηλής, μέσης, υψηλής - να υποβληθεί η σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τις αντίστοιχες μελέτες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αυτά παρουσιάζονται στην Απόϕ-483/35/Φ15/17-1-12.

  ΑΔΕΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

  Κατά την διάρκεια της λειτουργίας μιας μονάδας μπορεί να απαιτηθεί η ανανέωση της Αδείας Λειτουργίας είτε λόγω επαύξησης είτε λόγω εκσυγχρονισμού συνεπώς απαιτείται Άδεια Επέκτασης ή Άδεια Εκσυγχρονισμού. Ως επέκταση δραστηριότητας νοείται κάθε επαύξηση, μετά την αρχική εγκατάσταση και λειτουργία της δραστηριότητας, της εγκατεστημένης ισχύος του μηχανολογικού εξοπλισμού ή προσθήκη κτιριακών εγκαταστάσεων ή αλλαγή ή συμπλήρωση της δραστηριότητας, που πραγματοποιείται μέσα στο γήπεδο όπου λειτουργεί η εγκατάσταση ή σε όμορό του. Όταν πρόκειται για αποθήκες του Αρθ-17 παρ. 4 του Ν.3982/11, επέκταση θεωρείται η αύξηση της αποθηκευτικής τους ικανότητας με οποιονδήποτε τρόπο. Ενώ ως εκσυγχρονισμός δραστηριότητας νοείται η αντικατάσταση ή συμπλήρωση του μηχανολογικού εξοπλισμού, των κτιριακών εγκαταστάσεων και η αλλαγή ή συμπλήρωση της δραστηριότητας.

  Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ

  MAILING LIST

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  ECG EGERSIS group
  Μελετητική Κατασκευαστική Εμπορική
  Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 70, Δάφνη
  Αθήνα Ελλάδα Τ.Κ 17237
  Τ: 2107770062 F: 2107770072
  e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. web: http://www.egersis.gr

  Scan this QR Code!
  Scroll to Top