IFS food

IFS food

International Food Standard

Τρίτη, Ιούλιος 17, 2018

Πρότυπο για τον έλεγχο της ποιότητας
και της ασφάλειας των προϊόντων τροφίμων
IFS-Food

Στον κλάδο του εμπορίου και της βιομηχανίας οι έλεγχοι στις επιχειρήσεις των προμηθευτών αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της συνεργασίας των εταιρειών. Οι όλο και αυξανόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών, ο αυξανόμενος κίνδυνος αξιώσεων αποζημίωσης και η παγκοσμιοποίηση της κίνησης των εμπορευμάτων έκαναν αναγκαία την ανάπτυξη ενιαίων προτύπων διασφάλισης ποιότητας.

Τα μέλη της Γερμανικής ομοσπονδίας Λιανικής – Handelsverband Deutschland (HDE) – και της αντίστοιχης Γαλλικής – Federation des Entreprises du Commerce et de la Distribution (FCD) – συνέταξαν ένα πρότυπο ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων για τα επώνυμα προϊόντα τροφίμων λιανικής, κατονόμασαν το Διεθνές Πρότυπο Τροφίμων IFS (International Food Standard), που προορίζεται στο να επιτρέψει την αξιολόγηση των συστημάτων ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων των προμηθευτών, σύμφωνα με μια ομοιόμορφη προσέγγιση.
Στην ECG EGERSIS group έχοντας την απαραίτητη εμπειρία και τεχνική γνώση αναπτύσσουμε και εφαρμόζουμε συστήματα διαχείρισης για επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Απο ποιούς υποστηρίζετε το IFS food

Όλοι οι έμποροι λιανικού και χονδρικού εμπορίου που είναι μέλη της επιτροπής δικαίου τροφίμων στην ένωση HDE, στην επιτροπή ποιότητας του FCD και στην επιτροπή ποιότητας του Federdistribuzione, καθώς και οι επιχειρήσεις CONAD και COOP υποστηρίζουν το IFS και απαιτούν την τήρησή του και από τους προμηθευτές τους Επιχειρήσεις που ανήκουν στις επιτροπές αυτές είναι για παράδειγμα: Metro Group, Edeka, Rewe Group, Aldi, Lidl, Kaufland, Kaiser’s Tengelmann, Auchan, Carrefour Group, EMC – Groupe Casino, Leclerc, Monoprix, Picard, Surgeles, Provera (Cora and Supermaches Match), Systeme U, COOP, CONAD και Unes.

Πεδίο εφαρμογής

Το IFS Food είναι ένα Πρότυπο για να ελέγχονται οι προμηθευτές, οι λιανέμποροι και οι χονδρέμποροι αλλά και οι παραγωγοί άλλων προϊόντων τροφίμων και αφορά μόνο τις επιχειρήσεις επεξεργασίας τροφίμων ή τις επιχειρήσεις που συσκευάζουν χύμα προϊόντα τροφίμων. Το IFS Food μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν ένα προϊόν « υποβάλλεται σε επεξεργασία » ή όταν υπάρχει κίνδυνος για μόλυνση του προϊόντος κατά τη διάρκεια της πρωτογενούς συσκευασίας.

Ουσιαστικά αφορά εταιρείες τροφίμων που παράγουν και προμηθεύουν προϊόντα σε αλυσίδες τροφίμων (supermarket), οι οποίες ελέγχουν με εγκεκριμένους εκπροσώπους τους προμηθευτές τους, προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι αυτοί καλύπτουν βασικές απαιτήσεις για την ασφάλεια των τροφίμων κάθε παραγωγός ή προμηθευτής, που συνεργάζεται με Γερμανικές ή Γαλλικές κλπ αλυσίδες τροφίμων θα υποχρεωθεί αργά ή γρήγορα να εφαρμόζει σύστημα IFS.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ - ΟΦΕΛΗ

Τα πλεονεκτήματα που αποκτά μια επιχείρηση που εφαρμόζει IFS food σε σχέση με τους πελάτες της :

 • Πρόσβαση σε νέες αγορές
 • Η ζήτηση για πιστοποιημένους προμηθευτές στο τομέα των τροφίμων σε διεθνή κλίμακα αυξάνεται συνεχώς. Η πιστοποίηση κατά IFS food συντελεί στην ευκολότερη πρόσβαση στην διεθνή αγορά τροφίμων kai ειδικότερα με μεγάλες αλυσίδες "supermarket" που είναι ήδη πιστοποιημένες κατα ΙFS food.

 • Αξιοπιστία - Ανταγωνιστικότητα
 • Η πιστοποίηση κατά IFS food, αυξάνει την αξιοπιστία της επιχείρησής σας και ταυτόχρονα δεσμεύει την επιχείρηση στο τομέα της ασφάλειας των τροφίμων από την πρώτη μέρα εφαρμογής του προτύπου. Κατά αυτό τον τρόπο κερδίζεται την εμπιστοσύνη των υποψηφίων πελατών άμεσα καθώς εφόσον οι διαδικασίες της επιχείρηση σας είναι πιστοποιημένες.

 • Συμμόρφωση με την οικεία νομοθεσία
 • Σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία

 • Χρήση λογοτύπου IFS food
 • Μια πιστοποιημένη με IFS Food επιχείρηση, μπορεί να χρησιμοποιήσει το λογότυπο IFS για προωθητικούς λόγους και να δημοσιεύσει πληροφορίες για την IFS πιστοποίησή του υπό τον όρο ότι δε θα είναι ορατό στη συσκευασία του τελικού προϊόντος η οποία είναι διαθέσιμη στον τελικό καταναλωτή.

Το πρότυπο IFS Food είναι ισοδύναμο με το BRC Standard for Food;

Το IFS Food Standard έχει αναγνωρισθεί από τον οργανισμό GFSI (Global Food Safety Institute) ως ισοδύναμο με τα αντίστοιχα συστήματα BRC Standard for Food, FSSC 22000 και SQF 2000 Code και στηρίζεται στις αρχές του HACCP δίνοντας ιδιαίτερη βάση στην καλή βιομηχανική πρακτική (GMP) και στην ορθή υγιεινή πρακτική (GHP.

Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης IFS food

Το IFS food αποτελεί ένα ολοκληρωμενο πρότυπο σύστημα διαχείρισης ελέγχου ποιότητας και ασφάλειας Τροφίμων, που για την εγκατάσταση του οποίου απαιτείται η συνεργασία εξιδικευμένου συμβούλου. Στην ECG EGERSIS group βοηθάμε την επιχείριση προς πιστοποίηση να ενσωματώσει το πρότυπο στις διεργασίες και κατά αυτό τρόπο εξασφαλίζουμε την επιτυχία της πιστοποίησης.

H ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης σύμφωνα με το IFS Food Standard μπορεί να γίνει με την ακολουθία των παρακάτω βημάτων:

 • Εφαρμογή διαγνωστικής μελέτης, σύμφωνα με την οποία καταγράφονται και αξιολογούνται όλες οι πιθανές αποκλίσεις τόσο των υλικοτεχνικών υποδομών όσο και των διεργασιών παραγωγής, σύμφωνα πάντα με την Νομοθεσία και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του Προτύπου
 • Συμμόρφωση των απαιτήσεων που εντοπίστηκαν
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος ασφάλειας τροφίμων (ανάλυση επικινδυνότητας) και ποιότητας
 • Συνεχής εκπαίδευση προσωπικού
 • Διεξαγωγή εσωτερικής επιθεώρησης

Πόσος χρόνος απαιτείται;

Εξαρτάται από την πολυπλοκότητα της παραγωγικής διαδικασίας, τον εξοπλισμό και τον αριθμό εργαζομένων. Για μικρές επιχειρήσεις που δεν απαιτούν σημαντικές αλλαγές στην υλικοτεχνική υποδομή και καλύπτουν τις νομοθετικές απαιτήσεις ο χρόνος συνήθως κυμαίνεται από 2 έως 6 μήνες.


food
 ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΟ IFS FOOD

Συμπληρώνοντας τα παρακάτω στοιχεία θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για την διαδικασία πιστοποίησης


Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ISO 22000:2005

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Το ISO 22000:2005 - 'Συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων – Απαιτήσεις για τους οργανισμούς της αλυσίδας τροφίμων' είναι ένα διεθνές Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων, που εκδόθηκε για πρώτη φορά το 2005.

Στην ECG EGERSIS group έχοντας την απαραίτητη εμπειρία και τεχνική γνώση αναπτύσσουμε και εφαρμόζουμε συστήματα διαχείρισης για επιχειρήσεις και οργανισμούς.

iso 22000-cutΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ISO 22000:2005

Το ISO 22000:2005 καθορίζει τις απαιτήσεις που τηρεί ένας οργανισμός - επιχείρηση που συμμετέχει στην τροφική αλυσίδα ώστε να αποδειχτεί η ικανότητα για τη συστηματική αναγνώριση, αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων για την ασφάλεια των τροφίμων, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα τρόφιμα είναι ασφαλή κατά τη στιγμή της κατανάλωση από τον τελικό καταναλωτή.

ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

Το ISO 22000:2005 μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους, οι οποίες συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, σε κάθε πτυχή της τροφικής αλυσίδας. Το πρότυπο εφαρμόζεται από κάθε επιχείρηση που παράγει, συσκευάζει, αποθηκεύει, εμπορεύεται ή διακινεί τρόφιμα ή ακόμα παρέχει υπηρεσίες σε επιχειρήσεις τροφίμων. Ειδικότερα:

 • Παραγωγοί γεωργικών προϊόντων
 • Πτηνοτροφικές μονάδες
 • Μονάδες παραγωγής, επεξεργασίας κρέατος
 • Ξενοδοχειακές μονάδες
 • Τυποποίηση τροφίμων πχ τυποποιητήριο ελαιολάδου, μελιού
 • Τυροκομεία
 • Συσκευαστήρια
 • Μονάδες Βιομηχανίας / βιοτεχνίας τροφίμων
 • Κατασκευαστές υλικών συσκευασίας
 • Κατασκευαστές μηχανολογικού εξοπλισμού
 • Πάροχοι αποθήκευσης
 • Καταστήματα τροφίμων και Εστίασης
 • Επιχειρήσεις Εκτυπώσεων
 • Μεταφορικές επιχειρήσεις

ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ - ΟΦΕΛΗ

Τα πλεονεκτήματα που αποκτά μια επιχείρηση που εφαρμόζει ISO 22000:2005 σε σχέση με τους πελάτες της :

 • Πρόσβαση σε νέες αγορές
 • Η ζήτηση για πιστοποιημένους προμηθευτές στο τομέα των τροφίμων σε διεθνή κλίμακα αυξάνεται συνεχώς. Η πιστοποίηση κατά ISO 22000:2005 συντελεί στην ευκολότερη πρόσβαση τόσο στην εγχώρια όσο και στην διεθνή αγορά τροφίμων.

 • Αξιοπιστία
 • Η πιστοποίηση κατά ISO 22000:2005, αυξάνει την αξιοπιστία της επιχείρησής σας και ταυτόχρονα δεσμεύει την επιχείρηση στο τομέα της ασφάλειας των τροφίμων από την πρώτη μέρα εφαρμογής του προτύπου. Κατά αυτό τον τρόπο κερδίζεται την εμπιστοσύνη των υποψηφίων πελατών άμεσα καθώς εφόσον οι διαδικασίες της επιχείρηση σας είναι πιστοποιημένες.

 • Συμμετοχή σε διαγωνισμούς
 • Η επιχείρηση είναι δυνατόν να συμμετέχει σε διαγωνισμούς του δημοσίου, όπου είναι προαπαιτούμενη η προϋπόθεση πιστοποιημένου συστήματος HACCP.

 • Συμμόρφωση με την οικεία νομοθεσία
 • Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και ειδικότερα τους κανονισμούς ΕΚ 852/2004 και 178/2002, είναι σαφής η υποχρέωση κάθε επιχείρησης που παράγει, συσκευάζει, αποθηκεύει, εμπορεύεται ή διακινεί τρόφιμα να εφαρμόζει σύστημα HACCP.

 • Χρήση του ISO Logo
 • Η ανάρτηση του ISO Logo στην ιστοσελίδα σας αλλά και στα έντυπα της Επιχείρησής σας, θα σηματοδοτεί το ανταγωνιστικό σας πλεονέκτημα.

 • Εντοπισμός λαθών και αποφυγή τους
 • Η διάθεση προϊόντων που δεν τηρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές ή επικινδύνων για την υγεία των καταναλωτών προϊόντων στην αγορά, μειώνεται με την εγκατάσταση του συστήματος αφού η αναγνώριση, αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων για την ασφάλεια των τροφίμων είναι ο σκοπός του ISO 22000:2005.

 • Θα βελτιώσετε/εμπλουτίσετε όλες τις διεργασίες σας
 • Η Επιχείρηση σας, θα μειώσει την πιθανότητα παρουσίασης λαθών, τα οποία πάντα οδηγούν σε περιττά κόστη και δυσφήμηση.

 • Βελτίωση της ιχνηλασιμότητας εντός και εκτός της Επιχείρησης σας
 • Η άψογη οργάνωση/κωδικοποίηση των αρχείων θα βελτιώσει τον χρόνο αναζήτησης ώστε να εστιάσετε σε σημαντικά πράγματα.

 • Χορήγηση κινήτρων στο προσωπικό
 • Καλή και αξιοκρατική διαχείριση ανθρώπινων πόρων σημαίνει ευτυχέστερους υπαλλήλους και αύξηση παραγωγικότητας.

 • Βελτιωμένη ικανοποίηση πελατών
 • Θα είστε σε θέση να καταγράφετε τις γνώμες των πελατών σας για εσάς καθώς και να βελτιώνετε την ικανοποίηση αυτών.

 • Αύξηση κερδοφορίας
 • Η Βελτιστοποίηση χρόνων και πόρων σε συνδυασμό με συνεχή εκπαίδευση θα οδηγήσουν αναπόφευκτα σε αύξηση κερδών στην Επιχείρηση

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

  • Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης και ανάπτυξη τεκμηρίωση
  • Σας χορηγούμε ένα εξειδικευμένο Σύμβουλο ο οποίος θα καταγράψει το υφιστάμενο διάγραμμα διεργασιών σας. Στην συνέχεια, ο Σύμβουλος θα προσαρμόσει την υφιστάμενη λειτουργία της Επιχείρησης σας, στα πλαίσια του ISO 22000:2005 προσθέτοντας τα απαραίτητα εκείνα δομικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εναρμόνηση με το πρότυπο. Εσείς θα ενημερώνεστε για κάθε στάδιο της προόδου του έργου.

  • Δοκιμαστική εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας τροφίμων
  • Το εμπλεκόμενο σας προσωπικό θα εκπαιδευτεί από τον Σύμβουλό μας στην νέα τεκμηρίωση η οποία έχει αναπτυχθεί και πρόκειται να γίνει βασικό συστατικό της λειτουργίας της επιχείρησής σας. Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας θα λειτουργήσει για όσο διάστημα χρειάζεται η επιχείριση σας ώστε να είναι έτοιμη προς πιστοποίηση.

  • Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας
  • Η Επιχείριση σας, ενημερώνει τον Διαπιστευμένο φορέα που η ίδια έχει επιλέξει, ώστε να πιστοποιήσει το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σε όλη αυτήν την διαδικασία, ο Σύμβουλος θα παρέχει την αμέριστη υποστήριξη του προσφέροντας την φυσική του παρουσία.

  Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

  ISO 9001:2008 | Σύστημα Διασφάλιση Ποιότητας

  Το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2008 είναι το πλέον διαδεδομένο πρότυπο καθώς εφαρμόζεται σε πάνω απο 1.000.000 επιχειρήσεις σε όλο το κόσμο. To ISO 9001:2008 καθορίζει ένα πλαίσιο που βοηθά τους οργανισμούς να βελτιώσουν τη συνέπεια, την ιχνηλασιμότητα, την διοίκηση του οργανισμού , την ικανοποίηση του πελάτη καθιστώντας το ιδανική λύση για τις ανταγωνιστικές επιχειρήσεις.

  Στην ECG EGERSIS group έχοντας την απαραίτητη εμπειρία και τεχνική γνώση αναπτύσσουμε και εφαρμόζουμε συστήματα διαχείρισης για επιχειρήσεις και οργανισμούς.

  ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ISO 9001:2008

  ISO 9001-GRAPHΤο ISO 9001:2008 είναι ένα Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (ΣΔΠ), που αποτελείται από ένα σύνολο διαδικασιών, οι οποίες εφαρμόζονται στην καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης, με απώτερο σκοπό να παραχθεί και να προσφερθεί η μέγιστη δυνατή ποιότητα, στους πελάτες οι οποίοι αποτελούν και τον λόγο ύπαρξής της.

  ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

  Το ISO 9001:2008 έχει την δυνατότητα εφαρµογής σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων / υπηρεσιών, σε όλους τους τοµείς και σε όλα τα µεγέθη των οργανισµών και των επιχειρήσεων.

  ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ - ΟΦΕΛΗ

  Επιτυγχάνοντας πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008, μπορείτε να αποδείξετε στους πελάτες σας (υφιστάμενους και μελλοντικούς), ότι η Επιχείρηση σας δεσμεύεται για την συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών/προϊόντων σας. Θα αποκτήσετε έτσι, το συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού, κερδίζοντας νέα συμβόλαια και νέους ευχαριστημένους πελάτες. Τα οφέλη που αποκομίζει μια επιχείρηση πιστοποιήμενη κατα ISO 9001:2008 είναι σημαντικά και σε πολλαπλούς τομείς :

  • Bελτίωση της ιχνηλασιμότητα εντός της επιχείρησης σας
  • Εντοπισμός πιθανών λαθών αποφυγή αυτών
  • Βελτιωμένη ικανοποίηση πελατών
  • Αύξηση κερδοφορίας

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

  • Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης, ανάπτυξη και τεκμηρίωση
  • Σας χορηγούμε ένα εξιδεικευμένο Σύμβουλο ο οποίος θα καταγράψει το υφιστάμενο διάγραμμα διεργασιών σας. Στην συνέχεια, ο Σύμβουλος θα προσαρμόσει την υφιστάμενη λειτουργία της επιχείρησης σας, στα πλάισια του ISO 9001:2008 προσθέτοντας τα απαραίτητα εκείνα δομικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εναρμόνηση με το πρότυπο. Εσείς θα ενημερώνεστε για κάθε στάδιο της προόδου του έργου.

  • Δοκιμαστική εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας
  • Το εμπλεκόμενο σας προσωπικό θα εκπαιδευτεί από τον Σύμβουλό μας στην νέα τεκμηρίωση η οποία έχει αναπτυχθεί και πρόκειται να γίνει βασικό συστατικό της λειτουργίας της επιχείρησης σας. Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας θα λειτουργήσει για όσο διάστημα χρειάζεται η επιχείριση σας ώστε να είναι έτοιμη προς πιστοποίηση.

  • Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας
  • Η επιχείριση σας, ενημερώνει τον διαπιστευμένο φορέα που η ίδια έχει επιλέξει, ώστε να πιστοποιήσει το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας. Σε όλη αυτήν την διαδικασία, ο Σύμβουλος θα παρέχει την αμέριστη υποστήριξη του προσφέροντας την φυσική του παρουσία.


   ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ISO 9001:2008

  Συμπληρώνοντας τα παρακάτω στοιχεία θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για την διαδικασία πιστοποίησης


  Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

  Στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον μέσα στο οποίο κινούνται οι εταιρίες κάθε είδους, κάθε επιχείρηση επιδιώκει να διαφοροποιηθεί απο τους ανταγωνιστές της, έτσι ώστε να διατηρήσει το μερίδιο αγοράς της και επιπλέον να το μεγαλώσει. Η εναρμόνιση μιας επιχείρησης βάσει διεθνών προτύπων και κανονισμών εξασφαλίζει ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες είναι ασφαλείς, αξιόπιστες και καλής ποιότητας. Βοηθά τις επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβασή σε νέες αγορές, λειτουργεί σαν μοχλός για την εξωστρέφεια τους και τέλος δημιουργεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

  Στην ECG EGERSIS group έχοντας την απαραίτητη εμπειρία και τεχνική γνώση αναπτύσσουμε και εφαρμόζουμε συστήματα διαχείρισης για επιχειρήσεις και οργανισμούς.

  ISO9001:2008 | ISO14001:2004 | EMAS | OHSAS18001:2007 | ISO22000:2005 | IFS food | BRC | ISO13485 | ISO1429:2009 | ISO27001 | ΕΛΟΤ1435

  ISO 9001:2008 | Συστήμα Διαχείρισης Ποιότητας

  Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008 είναι το πλέον διαδεδομένο πρότυπο καθώς εφαρμόζεται σε πάνω απο 1.000.000 επιχειρήσεις σε όλο το κόσμο. To ISO 9001:2008 καθορίζει ένα πλαίσιο που βοηθά τους οργανισμούς να βελτιώσουν τη συνέπεια, την ιχνηλασιμότητα, την διοίκηση του οργανισμού , την ικανοποίηση του πελάτη καθιστώντας το ιδανική λύση για τις ανταγωνιστικές επιχειρήσεις. >>>>

  ISO 14001:2004 | Συστήμα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

  Το ISO 14001:2004 είναι ένα διεθνές πρότυπο για την εφαρμογή ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ). Το ISO 14001:2004 καθορίζει τις απαιτήσεις ενός ΣΠΔ έτσι ώστε η κάθε επιχείρηση να καταφέρει να μειώσει την περιβαλλοντική της επίδραση και να βελτιώνει συνεχώς την περιβαλλοντική της απόδοση.

  EMAS| Eco-Management and Audit Scheme

  Στο Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου - EMAS μπορούν να συμμετάσχουν εθελοντικά επιχειρήσεις αλλά και οργανισμοί. Σκοπός του ΕΜAS είναι να προωθήσει τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των οργανισμών με την καθιέρωση και εφαρμογή συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης από τους οργανισμούς, με τη συστηματική, αντικειμενική και περιοδική αξιολόγηση των επιδόσεων των συστημάτων αυτών, με την ενημέρωση ως προς τις περιβαλλοντικές επιδόσεις, με ανοικτό διάλογο με το κοινό και άλλους ενδιαφερόμενους, καθώς και με την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων στους οργανισμούς και την κατάλληλη εκπαίδευση.

  OHSAS 18001:2007|Συστήμα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία

  Το OHSAS 18001:2007 αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρισμένα πρότυπα διεθνώς. Το OHSAS 18001:2007 επιτρέπει σε μια επιχείρηση την αποτελεσματικότερη διαχείριση των κινδύνων για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, ενώ ταυτόχρονα πρόαγει την παραγωγικότητα των εργαζομέων και δημιουργεί ένα αφαλές περιβάλλον εργασίας.

  ISO 22000:2005|Συστήμα Διαχείρισης Ασφάλειας Τρόφίμων

  Το ISO 22000:2005 είναι ένα Διεθνές Σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων που έχει αντικαταστήσει το Ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 1416. Στόχος είναι η διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων, δηλαδή η επίτευξη προϊόντων διατροφής ασφαλών για την υγεία του καταναλωτή. Το Σύστημα μπορεί να εφαρμοστεί σε επιχειρήσεις όλων των μεγεθών και των ειδών διατροφής καθώς και σε επιχειρήσεις που σχετίζονται με την διακίνηση τροφίμων. >>>>

  IFS food| Πρότυπο για τον έλεγχο της ποιότητας και της ασφάλειας των προϊόντων τροφίμων

  Το IFS Food είναι ένα Πρότυπο για να ελέγχονται οι προμηθευτές, οι λιανέμποροι και οι χονδρέμποροι αλλά και οι παραγωγοί άλλων προϊόντων τροφίμων και αφορά μόνο τις επιχειρήσεις επεξεργασίας τροφίμων ή τις επιχειρήσεις που συσκευάζουν χύμα προϊόντα τροφίμων. Ουσιαστικά αφορά εταιρείες τροφίμων που παράγουν και προμηθεύουν προϊόντα σε αλυσίδες τροφίμων (supermarket), οι οποίες ελέγχουν με εγκεκριμένους εκπροσώπους τους προμηθευτές τους, προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι αυτοί καλύπτουν βασικές απαιτήσεις για την ασφάλεια των τροφίμων. >>>>

  Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

  MAILING LIST

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  ECG EGERSIS group
  Μελετητική Κατασκευαστική Εμπορική
  Ελ. Βενιζέλου 337, Καλλιθέα
  Αθήνα Ελλάδα Τ.Κ 17237
  Τ: 2107770062 F: 2107770072
  e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. web: http://www.egersis.gr

  Scroll to Top