IFS food

IFS food

International Food Standard

Τρίτη, Ιούλιος 17, 2018
Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013 14:11

ΕΣΠΑ 2007-2013 | ΕΝΙΣΧΥΣΗ Μ.Μ.Ε ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ Π.Ε.Π

Γράφτηκε από 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Ενισχύστε την επιχείρησή σας, δημιουργήστε νέα επιχείρηση με προγράμματα χρηματοδότησης στους τομείς Μεταποίηση, Τουρισμός, Εμπόριο, Υπηρεσίες.

Επιδότηση προγράμματος: 40% - 60%. Προϋπολογισμός έργου : 20.000,00€ - 300.000,00€.
Επικοινωνήστε με την ECG EGERSIS group για πληρέστερη ενημέρωση.

ECG-ESPAGUIDE-GENERAL-E Page 01

Σύντομος οδηγός προγράμματος

ECG-ESPAGUIDE-PRO-E Page 01

Εξειδικευμένος οδηγός Μεταποίησης

ECG-ESPAGUIDE-TOURISM- E Page 01

Εξειδικευμένος οδηγός Τουρισμού

ECG-ESPAGUIDE-TRADESERVICES-E Page 01

Εξειδικευμένος οδηγός Εμπόριο - Υπηρεσίες

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων προσανατολισμένων στην καινοτομία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής και η απευθείας τόνωση του επιχειρείν σε συνθήκες κρίσης. Επιπλέον με τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση επιδιώκεται και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης, καθώς η ενίσχυση κατευθύνεται και σε υπό σύσταση επιχειρήσεις.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΣ

 • Υφιστάμενες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που μέχρι τις 31.12.2011, έχουν δύο ή περισσότερες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις τουλάχιστον δωδεκάμηνης διάρκειας.
 • Νέες - Υπό σύσταση επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΤΟΜΕΑΣ 
ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΟΜΕΙΣ
 • ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • Οι νέοι υποψήφιοι επενδυτές που σκοπεύουν να δραστηριοποιηθούν σε οποιαδήποτε από τους τομείς της Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου, Υπηρεσιών έχουν την δυνατότητα να καταθέσουν το επενδυτικό τους σχέδιο, χωρίς να απαιτείται η ίδρυση εταιρίας κατά την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου. Η όλη διαδικασία αναφέρεται στις επιχειρήσεις/εταιρείες που είναι ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ.

 • ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ νέων και υπό σύσταση επιχειρήσεων
 • Επιδοτούνται λειτουργικές δαπάνες τις επιχείρησης (ενοίκια, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ, Θέρμανση, σταθερή τηλεφωνία, κινητή τηλεφωνία, έξοδα διαδικτύου, δαπάνες ίδρυσης, δαπάνες παροχής υπηρεσιών. Περιλαμβάνει δαπάνες νομικής, λογιστικής και τεχνικής υποστήριξης, μελέτες πυροπροστασίας και περιβαλλοντικών επιπτώσεων κ.λ.π.).

 • ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
 • Κατά την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής.

ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
 • Το Επενδυτικό σχέδιο μπορεί να αποτελείται 100% από προμήθειες μηχανημάτων και εξοπλισμού. 
 • Το μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό των εργασίων που αφορούν τα κτίρια - εγκαταστάσεις - περιβάλλων χώρος επί του Επενδυτικού σχεδίου δύναται να είναι 60%.
 • Μεταφορικά μέσα (Επαγγελματικής χρήσης) έως 15.000€.
ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
 • Το Επενδυτικό σχέδιο μπορεί να αποτελείται 100% απο πρόμηθειες μηχανημάτων και εξοπλισμού. 
 • Το μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό των εργασίων που αφορούν τα κτίρια - εγκαταστάσεις - περιβάλλων χώρος επί του Επενδυτικού σχεδίου δύναται να είναι 80%.
 • Προβολή & Προώθηση έως 30.000€.
 • Μεταφορικά μέσα (Επαγγελματικής χρήσης) έως 15.000€.
ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 • Το Επενδυτικό σχέδιο μπορεί να αποτελείται 100% απο πρόμηθειες μηχανημάτων και εξοπλισμού. 
 • Το μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό των εργασίων που αφορούν τα κτίρια - εγκαταστάσεις - περιβάλλων χώρος επί του Επενδυτικού σχεδίου δύναται να είναι 60%.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται:

 • Μεταποίηση 30.000,00 - 300.000,00€
 • Τουρισμός 20.000,00 - 300.000,00€
 • Εμπόριο & Υπηρεσίες 20.000,00€ - 100.000,00€

ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

Στο παρακάτω πίνακα δίνονται τα ποσοστά επιχορήγησης (πλην της ενίσχυσης λειτουργικών δαπανών) :

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΜΕΣΑΙΕΣ
ΕΠΙΧ.
ΜΙΚΡΕΣ 
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ
ΕΠΙΧ.
Α. Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρος, Δ. Ελλάδα50%60%
Αττική, Στερεά Ελλάδα, Πελλοπόνησος, Κ. Μακεδόνια, Δ. ΜΑκεδονία, Θεσσαλία, Ιόνια, Β. Αιγαίο, Κρήτη, Ν. Αιγαίο40%50%

Στο παρακάτω πίνακα δίνονται τα ποσοστα ενίσχυσης των λειτουργικών δαπανών) :

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΜΕΣΑΙΕΣ
ΕΠΙΧ.
ΜΙΚΡΕΣ 
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ
ΕΠΙΧ.
Όλες οι περιφέρειες0%25%

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • Κτιριακές εργασίες, ηλεκτρομηχανολογικές και ειδικές εγκαταστάσεις στους χώρους παραγωγής, αποθήκευσης, διάθεσης και διοίκησης των επιχειρήσεων.
 • Παρεμβάσεις για τη βελτίωση, αναβάθμιση και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.
 • Οποιασδήποτε μορφής συστήματα αυτοματοποίησης που σχετίζονται με κτιριακή υποδομή.
 • Κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθμίσεις των κτιριακών εγκαταστάσεων (καθώς και των βοηθητικών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου) οι οποίες στοχεύουν στο να διευκολύνουν την προσβασιμότητα των ΑμεΑ.
Μηχανήματα - Εξοπλισμός παραγωγής – Λοιπός Εξοπλισμός
 • Προμήθεια - μεταφορά - εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού που εξυπηρετούν την παραγωγή, αποθήκευση, διάθεση των προϊόντων και την λειτουργία της επιχείρησης (συμπεριλαμβανομένων και των χώρων διοίκησης).
 • Προμήθεια μεταφορικών μέσων διακίνησης προϊόντων και πρώτων υλών εντός του χώρου παραγωγής.
 • Προμήθεια - μεταφορά - εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής όπως π.χ ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εξοπλισμός μηχανογράφησης και ηλεκτρονικής δικτύωσης.
 • Προμήθεια - μεταφορά - εγκατάσταση νέων σύγχρονων συστημάτων αυτοματοποίησης.
Μεταφορικά μέσαΠρομήθεια καινούργιων και αμεταχείριστων αυτοκινούμενων μεταφορικών μέσων επαγγελματικής και μόνον χρήσης σχετικής με τη δραστηριότητα της επιχείρησης, αποκλειόμενης ρητώς της αγοράς επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης.
Εξοπλισμός - Εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας
 • Κτιριακές εργασίες, ηλεκτρομηχανολογικές και ειδικές εγκαταστάσεις που συνδέονται άμεσα είτε με εξοικονόμηση ενέργειας είτε με την προστασία του περιβάλλοντος όπως θερμομόνωση κτιρίων, αναβάθμιση του συστήματος κεντρικής θέρμανσης με περιβαλλοντική μέριμνα, αντικατάσταση υαλοπινάκων ή/και πλαισίων με νέα υψηλής ενεργειακής απόδοσης κτλ.
 • Αγορά - μεταφορά - εγκατάσταση εξοπλισμού, και συστημάτων για την προστασία του περιβάλλοντος.
Δικαιώματα τεχνογνωσίαςΟι δαπάνες αφορούν το σύνολο των ενεργειών που θα πραγματοποιηθούν για την απόκτηση, προστασία, μεταφορά, χρήση και εκμετάλλευση της απαιτούμενης τεχνογνωσίας (π.χ. αγορά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, τεχνογνωσίας, μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων, αγορά προτύπων ή αδειών εκμετάλλευσης προτύπων κ.λ.π.), για την υλοποίηση των προτεινόμενων έργων.
Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας.
 • Αμοιβή διαπιστευμένου φορέα πιστοποίησης.
Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού
 • Κόστη Αδειών χρήσης λογισμικού ή σύμβασης παροχής υπηρεσιών ενός έτους από το χρόνο προμήθειας. Στην αντίστοιχη προσφορά θα πρέπει να είναι σαφής ο τρόπος παροχής της άδειας χρήσης λογισμικού ή υπηρεσίας, π.χ. per named/concurrent user, per server, /CPU κ.τ.λ.
 • Κόστη παραμετροποίησης λογισμικού / εφαρμογών που θα προμηθευτεί η επιχείρηση στο πλαίσιο της παρούσας δράσης. Το κόστος αυτό είναι επιλέξιμο από τη στιγμή εγκατάστασής του στην επιχείρηση μέχρι τη λήξη του επενδυτικού σχεδίου.
 • Κόστος εκπαίδευσης σε συστήματα / εφαρμογές που θα προμηθευτεί η επιχείρηση στο πλαίσιο της παρούσας δράσης.
Προβολή - Προώθηση
 • Έξοδα συμμετοχής σε Διεθνείς Εκθέσεις ή Επαγγελματικές Εκθέσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού υπό την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση θα συμμετέχει για πρώτη φορά στην έκθεση και θα προσκομίσει σχετική βεβαίωση από τον αρμόδιο φορέα διοργάνωσης της έκθεσης.
 • Ενοικίαση και διαμόρφωση των περιπτέρων, την εγγραφή στους καταλόγους της έκθεσης και το κόστος για τη μεταφορά και την ασφάλιση των εκθεμάτων.
 • Σχεδιασμός και παραγωγή έντυπου πληροφοριακού υλικού.
 • Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή.
 • Δημιουργία - κατασκευή διαδικτυακού τόπου (ιστοσελίδας) για πρώτη φορά, έως του ποσού των 5.000,00€.
Αμοιβές συμβούλωνΣτην κατηγορία αυτή επιχορηγούνται οι υπηρεσίες παρακολούθησης και διοίκησης του εγκεκριμένου επιχειρηματικού σχεδίου για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος έως και του ποσού των 4.000,00€ καθώς επίσης και η εκπόνηση μελετών και ερευνών όπως έρευνες αγοράς, μελέτες benchmarking, οργάνωσης διοίκησης, αναδιοργάνωσης των επιμέρους λειτουργιών της επιχείρησης, ανασχεδιασμού επιχειρηματικών διαδικασιών (reengineering), τυποποίησης διαδικασιών, εκτίμησης επιχειρηματικού κινδύνου ? risk analysis, marketing plan, μελέτες σχετικές με την εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ (εφόσον αυτές επιδοτούνται) κ.λπ. έως του ποσού των 8.000,00€ συνολικά.
Λειτουργικές ΔαπάνεςΟι λειτουργικές δαπάνες είναι επιλέξιμες μόνο για τις νέες και υπό σύσταση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που ενισχύονται και αφορούν:

 • Ενοίκια. Περιλαμβάνει το κόστος ενοικίων του τόπου υλοποίησης του σχεδίου.
 • Δαπάνες Ηλεκτρισμού, Ύδρευσης, Θέρμανσης, Σταθερής τηλεφωνίας, Κινητής τηλεφωνίας, Διαδικτύου Σημείωση: οι λογαριασμοί θα πρέπει να εκδίδονται στην επωνυμία της επιχείρησης.
 • Δαπάνες Ιδρυσης της επιχείρησης. Περιλαμβάνει δαπάνες και παραστατικά στην επωνυμία της επιχείρησης για αμοιβές για νομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης και παροχής συμβούλων που έχουν άμεση σχέση με τη δημιουργία της επιχείρησης.
 • Δαπάνες παροχής υπηρεσιών. Περιλαμβάνει δαπάνες νομικής, λογιστικής και τεχνικής υποστήριξης, μελέτες πυροπροστασίας και περιβαλλοντικών επιπτώσεων κ.λ.π. μελετών για την απόκτηση άδειας λειτουργίας ή νόμιμου απαλλακτικού από αυτήν καθώς και οι μελέτες επαγγελματικού κινδύνου.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δεκαπέντε (15) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης για τις Θεματικές Ενότητες «Μεταποίηση» και «Τουρισμός» και τους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης για τη Θεματική Ενότητα «Εμπόριο -Υπηρεσίες».

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι υποβολή των επενδυτικών προτάσεων των δυνητικών διακαιούχων της ενίσχυσης θα πραγματοποιηθεί από τις 25 φεβρουαρίου 2013 με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 25η Απριλίου 2013.

Διαβάστηκε 7924 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 07 Φεβρουαρίου 2013 12:56

MAILING LIST

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ECG EGERSIS group
Μελετητική Κατασκευαστική Εμπορική
Ελ. Βενιζέλου 337, Καλλιθέα
Αθήνα Ελλάδα Τ.Κ 17237
Τ: 2107770062 F: 2107770072
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. web: http://www.egersis.gr

Scroll to Top