Τετάρτη, Οκτώβριος 28, 2020

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ Ν3908.2011 (τροπ. Ν.4146/2013)

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Στόχος είναι η προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης / μεγέθυνσης με τη διαμόρφωση καθεστώτων ενίσχυσης των επενδύσεων, βάση των οποίων βελτιώνεται η επιχειρηματικότητα, η τεχνολογική ανάπτυξη, η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και η περιφερειακή συνοχή ενώ παράλληλα προωθούνται η πράσινη οικονομία, η αποτελεσματική λειτουργία των διαθέσιμων υποδομών και η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας.


ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 

Συμπληρώνοντας τα παρακάτω στοιχεία θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε εξειδικευμένα για το πρόγραμμα


ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Για την υπαγωγή στο καθεστώς των ενισχύσεων και ανάλογα το μέγεθος του φορέα της επένδυσης και την κατηγορία υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου, πρέπει να υποβληθεί ένας ελάχιστος προϋπολογισμός που κυμαίνεται από 100.000 € έως 1.000.000 €.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Τα επενδυτικά σχέδια διαχωρίζονται σε Γενικά και Ειδικά επενδυτικά σχέδια.

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ν.3908/11

Στο καθεστώς ενισχύσεων υπάγονται επενδύσεις που ανήκουν στις εξής δραστηριότητες :

Οσο αφορά τις τουριστικές - ξενοδοχειακές μονάδες ειδικότερα :

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Τα ποσοστά επιχορήγησης / ενίσχυσης καθορίζονται ανάλογα µε το µμέγεθος των επιχειρήσεων και την Περιφέρεια στην οποία αυτή υλοποιεί το επενδυτικού της σχέδιο. To ποσοστό επιδότησης κυμαίνεται απο 15% έως 50%

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Ίδια Συµµετοχή είναι το ποσό που καταβάλλει ο ?ικαιούχος της ενίσχυσης για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου. Επισηµαίνεται ότι τουλάχιστον το 25% των επιλέξιµων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου πρέπει να καλυφθεί από τον δικαιούχο/ους της ενίσχυσης.

ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Δίνεται η δυνατότητα επιλογής των ακόλουθων ειδών ενίσχυσης οι οποίες µπορούν να παρέχονται µεµονωµένα ή συνδυαστικά. Αναλυτικότερα:

  • Φορολογική απαλλαγή η οποία περιλαµβάνει την απαλλαγή καταβολής φόρου εισοδήµατος επί των πραγµατοποιούµενων προ φόρων κερδών.
  • Επιχορήγηση που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το δηµόσιο χρηµατικού ποσού για την κάλυψη τµήµατος των ενισχυόµενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών.
  • Επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης που αφορά στην κάλυψη από το ?ηµόσιο τµήµατος των καταβαλλόµενων δόσεων που συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού.

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Οι αιτήσεις για την υπαγωγή όλων των επενδυτικών σχεδίων υποβάλλονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, η δε αξιολόγησή τους γίνεται δύο φορές το χρόνο, ήτοι από το Μάϊο για επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται έως 30 Απριλίου και από το μήνα Νοέμβριο για επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται έως 30 Οκτωβρίου, κάθε έτους. Οι ανωτέρω προθεσμίες μπορεί να παρατείνονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Δείτε τα κυριότερα σημεία του προγράμματος ΕΔΩ

MAILING LIST

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ECG EGERSIS group
Μελετητική Κατασκευαστική Εμπορική
Ελ. Βενιζέλου 337, Καλλιθέα
Αθήνα Ελλάδα Τ.Κ 17237
Τ: 2107770062 F: 2107770072
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. web: http://www.egersis.gr

Scroll to Top