ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ

Τετάρτη, Οκτώβριος 28, 2020

ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

Η ECG EGERSIS group αναλαμβάνει την σύνταξη όλων των επιμερούς τεχνικών μελέτων που απαιτούνται, την κατάθεση και τέλος την επιτυχή αδειοδότησή του. Σε όλα τα στάδια των μελέτων γνωμονάς μας είναι η ικανοποίηση των αναγκών του έργου, η εναρμόνιση του σχεδιασμού με τις απαιτήσεις του έργου και η διατήρηση του προύπολογισμού του έργου στα πλαίσια που έχουν οριστεί.

Ο σωστός και επιτυχής σχεδιασμός είναι μια σύνθεση πολλών και αντικρουόμενων παραγόντων με στόχο πάντα το όφελος του πελάτη. Ο προσδιορισμός των απαραιτήτων προδιαγραφών, η τήρηση των κανονισμών, η σωστή επιλογή των υλικών, η αποφυγή και πρόληψη σφαλμάτων, η προκαθορισμένη παράδοση του έργου, η ικανοποίηση των προσδοκιών του πελάτη είναι όλοι τους παράγοντες που τους γνωρίζουμε, τους κατανοούμε και τους σεβόμαστε.

Σε κάθε βήμα της πορείας η συνεργασία του πελάτη με τους μηχανικούς μας, είναι πολύτιμη και αναγκαία, ώστε οι στόχοι που θα τεθούν να είναι πλήρως ευθυγραμμισμένοι με τις ανάγκες του έργου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Σύμφωνα με το Ν-4030/11 (ΦΕΚ 249Α/25.11.2011 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης και ελέγχου κατασκευών) άλλαξε η διαδικασία έκδοσης των οικοδομικών αδειών από την 01 Μαρτίου 2012. Βάσει νόμου ορίζονται δύο νέα στάδια :

 • Έγκριση δόμησης : η πιστοποίηση του δικαιώματος δόμησης σύμφωνα με τους όρους δόμησης, που επιτρέπει την έκδοση της άδειας δόμησης,
 • Άδεια Δόμησης : η άδεια που επιτρέπει την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών που περιγράφονται σε αυτήν και στις μελέτες που τη συνοδεύουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Αρμόδια όργανα για τη χορήγηση της έγκρισης δόμησης και της άδειας δόμησης είναι οι Υπηρεσίες Δόμησης (ΥΔΟΜ) των Δήμων, εκτός εάν από ειδικές διατάξεις ορίζεται διαφορετικά.

ΠΟΤΕ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

Άδεια Δόμησης απαιτείται για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας δόμησης, όπως:

 • Κατεδάσιση κατασκευών.
 • Εκσκαφές, επιχώσεις, επιστρώσεις, διαμορφώσεις οικοπέδων και γηπέδων με σκοπό τη δόμηση.
 • Τοποθέτηση ικριωμάτων.
 • Ανέγερση, προσθήκη, επισκευή, κτιρίων και των παραρτημάτων τους.
 • Τροποποίηση ή επισκευή όψεων με χρήση ικριωμάτων.
 • Αλλαγή χρήσης, σε περίπτωση που επέρχεται αλλαγή προς το δυσμενέστερο, στα φορτία σχεδιασμού της στατικής μελέτης ή στον αριθμό απαιτουμένων θέσεων στάθμευσης.
 • Κατασκευή υπόγειων δεξαμενών.

ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

Έκδοση αδείας δεν απαιτείται στις περιπτώσεις που για μία εργασία εκδίδεται Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας και σε οριμένες περιπτώσεις της Αλλαγής χρήσης ενός κτιρίου.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ

Συμφωνα με το άρθρο 6 του Ν-4030/11 η έγκριση δόμησης ισχύει για ένα έτος για κτίρια επιφάνειας έως 2.000τμ και για δύο έτη για κτίρια επιφάνειας μεγαλύτερης των 2.000τμ. Επίσης η άδεια δόμησης ισχύει για τέσσερα έτη από την έκδοσή της. Για ανέγερση κτιρίου ή κτιρίων με συνολική επιφάνεια μεγαλύτερη των 5.000 τετραγωνικών μέτρων ισχύει για έξι χρόνια.

ΕΛΕΚΤΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Πέρα απο την αλλαγή έκδοσης των οικοδομικών αδειών (άδεια δόμησης), πλέον γίνεται υποχρεωτικά έλεγχος κάθε έργου που εκτελείται με άδεια δόμησης. Οι έλεγχοι διενεργούνται από διαφορετικό κάθε φορά Ελεγκτή Δόμησης με αυτοψία και έλεγχο της εφαρμογής των μελετών βάσει των οποίων εκδόθηκε η άδεια δόμησης. Οι έλεγχοι διενεργούνται στα εξής στάδια:

 • Αμέσως μετά την ολοκλήρωση ξυλοτύπων, οπλισμού θεμελίωσης και τοιχίων υπογείου.
 • Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του φέροντος οργανισμού και της τοιχοποιίας.
 • Μετά την ολοκλήρωση του κτιρίου.
 • O αριθμός των ελέγχων καθορίζεται ανάλογα με το είδος των εργασιών που προβλέπονται από την άδεια δόμησης. Σε κάθε περίπτωση γίνεται τουλάχιστον ένας έλεγχος μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζεται ο αριθμός των ελέγχων ανά κατηγορία και είδος έργου, η διενέργεια των ελέγχων ανά ειδικότητα μηχανικού και έργο, καθώς και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή του νόμου.

  Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ »

  MAILING LIST

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  ECG EGERSIS group
  Μελετητική Κατασκευαστική Εμπορική
  Ελ. Βενιζέλου 337, Καλλιθέα
  Αθήνα Ελλάδα Τ.Κ 17237
  Τ: 2107770062 F: 2107770072
  e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. web: http://www.egersis.gr

  Scroll to Top