Τρίτη, Μάιος 22, 2018

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟEGERSIS1

Οικονομικές τιμές - Άμεση έκδοση

ΚΑΛΕΣΤΕ ΣΤΟ 2107770062

ECG EGERSIS group

 

 
5645644 4

Έχετε την επιλογή η προσφορά μας να σας σταλεί είτε με email είτε με sms, ανάλογα αν δώσετε το ηλεκτρονικό σας ταχυδρόμείο ή το κινητό σας. Απαραίτητα στοιχεία είναι τα τετραγωνικά του ακινήτου, η χρήση του και τέλος η περιοχή.Η φόρμα δεν υπολογίζει αυτόματα τη δαπάνη του ΠΕΑ

 

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία ΠΕΑ

Η έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) απαιτείται για όλα τα κτίρια συνολικής επιφάνειας άνω των 50 τμ, των βασικών χρήσεων (κατοικία, μόνιμη και παραθεριστική, γραφεία, εμπορικές χρήσεις, συνάθροιση κοινού, εκπαίδευση, προσωρινή διαμονή, υγεία και κοινωνική πρόνοια, κλπ), ως εξής:

Νέα και ριζικά ανακαινιζόμενα:

 • Η έκδοση ΠΕΑ απαιτείται μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής νέου κτιρίου ή την ριζική ανακαίνιση υφιστάμενου κτιρίου, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 3661/2008 και συγκεκριμένα μετά την κατασκευή του κελύφους (τοποθέτηση κουφωμάτων, υαλοπινάκων, χρωματισμοί κλπ), την τοποθέτηση όλων των υδραυλικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και τη ρευματοδότησή του.

Υφιστάμενα:

 •   Από 09.01.2011: για κάθε πώληση-αγορά ενιαίου κτιρίου και πώληση-αγορά τμήματος κτιρίου (πχ διαμέρισμα), καθώς και ενοικίαση αλλά μόνο στην περίπτωση ενιαίου κτιρίου.
 •   Από 09.1.2012: για την ενοικίαση τμήματος κτιρίου για κατοικία (πχ διαμέρισμα) και για επαγγελματική στέγη.
 •   Η έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική και για την ένταξη κτιρίων κατοικίας στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ΄Οίκον». Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 14 του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΦΕΚ 407 Β, 2010),

Δείτε τις προσφορές μας και κερδίστε, χωρις περιττά δικαιολογητικά , με συνέπεια και ταχύτητα.  

Σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ πρέπει να αναγράφεται στο ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό μισθωτήριο έγγραφο. Η φορολογική αρχή δε θεωρεί μισθωτήρια έγγραφα εάν δεν προσκομίζεται ενώπιον της ισχύον ΠΕΑ». Συνεπώς, από τις 09.01.2012 οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. δεν θα παραλαμβάνουν νέα μισθωτήρια προς θεώρηση, εάν δεν αναγράφεται σε αυτά ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ και εάν δεν προσκομίζεται το πρωτότυπο ή γνήσιο αντίγραφο του ΠΕΑ για επίδειξη στη Δ.Ο.Υ., ανεξάρτητα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης.
Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία ΠΕΑ

Για την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης  ειναι απαραίτητη η συλλογή μιας σειράς  δικαιολογητικών.

Στην ECG EGERSIS group προσπαθήσαμε και το πετύχαμε να μειώσουμε τον αριθμό των απαιτούμενων δικαιολογητικών, καθώς κατα την ενεργειακή επιθεώρηση ο Ενεργειακός Επιθεωρητής που  έρχεται επι τόπου στο ακινητό σας, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση, συλλέγει τα εξής στοιχεία :

 • Πλήρη αποτύπωση του ακινήτου και κατα αυτό τον τρόπο δεν απαιτούνται αρχιτεκτονικά σχέδια εφόσον δεν τα διαθέτετε.
 • Στοιχεία για Η/Μ  εγκαταστάσεις (Εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα, φωτοβολταϊκών, κλιματιστικών μονάδων κτλ.) αποφεύγοντας την συλλογή τεχνικών στοιχείων απο τον ιδιοκτήτη.
 • Αποτύπωση όμορων κτιρίων και κατα αυτό το τρόπο δεν απαιτείται τοπογραφικό διάγραμμα.
 • Φωτογραφική αποτύπωση
Με την αυτοψία στο ακινητό, ο ιδιοκτήτης του ακινήτου δεν χρειάζεται να συλλέξει μία πληθώρα δικαιολογητικών για τα οποία πολλές φορές απαιτείται μεγάλος χρόνος για την ευρεσή τους, επιτυγχάνεται ακριβέστερος υπολογισμός της Ενεργειακής Απόδοσης του ακινήτου ,ταχύτερη διεκπεραίωση

Δείτε τις προσφορές μας και κερδίστε, χωρις περιττά δικαιολογητικά , με συνέπεια και ταχύτητα.  

Τελικώς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που παρέχει ο ιδιοκτήτης του ακινήτου σε εμάς είναι τα κάτωθι :

 • Τίτλοι Ιδιοκτησίας
 • Στοιχεία ιδιοκτήτη (Επώνυμο, Όνομα, Α.Φ.Μ,ΔΟΥ)
 • Νομιμοποιήσεις ημιπαίθριων χώρων ή 4014/11
 • Αριθμός κτηματολογίου ΚΑΕΚ ( εφόσον υπάρχει)
 • Φύλλο συντήρησης λέβητα και πρόσβαση στο λέβητα
 • Στέλεχος οικοδομικής άδειας ή αριθμός οικοδομικής  άδειας (Για κατασκευές απο το 1983)
 • Μελέτη θερμομονωσής, εφόσον είναι δυνατή ή προσκομισή της (Για κατασκευές απο το 1979)

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά δίνονται στην μορφή αντιγράφων στο Ενεργειακό Επιθεωρητή κατα την επισκεψή στο ακινητό σας.

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία ΠΕΑ

Η ελάχιστη αμοιβή του Ενεργειακού Επιθεωρητή για την έκδοση ΠΕΑ, είχε καθοριστεί, σύμφωνα με τo Π.Δ. 100/2010 (ΦΕΚ 177 Α΄), ανάλογα με τη χρήση του κτιρίου, ως εξής:

Χρήση κτιρίουΑμοιβή €/τμΕλάχιστη Αμοιβή
Διαμέρισμα2,00150,00€
Μονοκατοικία1,50200,00
Πολυκατοικία1,00200,00
Άλλη χρήση εως και 1000,00 τμ2,50300,00
Πανω απο 1000,00 τμ1,5-

Ειδικές τιμές, χωρις περιττά δικαιολογητικά , με συνέπεια και ταχύτητα. Συμπληρώστε την αίτηση την προσφορας ώστε να λάβετε την προσφορά σας ή ΚΑΛΕΣΤΕ στο 2107770062

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

Συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα θα σας αποστείλουμε την προσφορά μας εντός 24ωρών. Έχετε την επιλογή η πρσφορά μας να σας σταλεί είτε με email είτε με sms, ανάλογα αν δώσετε το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ή το κινήτο σας. Απαραίτητα στοιχεία είναι τα τετραγωνικά του ακινήτου, η χρήση του και τέλος η περιοχή. Η φόρμα δεν υπολογίζει αυτόματα το τίμημα που απαιτείται για την έκδοση του ΠΕΑ, απαιτείται το email ή το SMS του ενδιαφερόμενου για την αποστολη της προσφοράς.

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία ΠΕΑ

Ενεργειακό Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) - Άμεση Έκδοση

 ενεργειακό πιστοποιητικό

Δείτε τις προσφορές μας και κερδίστε, χωρίς περιττά δικαιολογητικά, με συνέπεια και ταχύτητα.  

 

Το ΠΕΑ (πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου ή ενεργειακό πιστοποιητικό) είναι ένα αναγνωρισμένο από το ΥΠΕΚΑ έγγραφο που εκδίδεται από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή (ο οποίος έχει ενταχθεί σε ειδικό Μητρώο) και στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου. Με το ΠΕΑ το κάθε κτίριο κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία, ενώ ο Ενεργειακός Επιθεωρητής καταγράφει και κάνει συστάσεις για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

Ειδικότερα ισχύουν τα εξής:

 • Στο ΠΕΑ απεικονίζεται η ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου.
 • Στο ΠΕΑ αναφέρονται τα γενικά στοιχεία του κτιρίου, η υπολογιζόμενη ετήσια συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου αναφοράς και του εξεταζόμενου κτιρίου, η ετήσια κατανάλωση ενέργειας ανά πηγή ενέργειας και τελική χρήση, η πραγματική ετήσια συνολική τελική κατανάλωση ενέργειας, οι υπολογιζόμενες και πραγματικές ετήσιες εκπομπές CO2 καθώς και συστάσεις για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.
 • Κάθε συμβολαιογράφος για την κατάρτιση πράξεως αγοραπωλησίας ακινήτου υποχρεούται να μνημονεύσει στο συμβόλαιο τον αριθμό πρωτοκόλλου του ΠΕΑ και να επισυνάψει σε αυτό επίσημο αντίγραφο του ΠΕΑ.
 • Σε περίπτωση που το ΠΕΑ εκδίδεται μετά την υλοποίηση επεμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων για τον οικιακό τομέα χρηματοδοτούμενων από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους, ο Ενεργειακός Επιθεωρητής καταγράφει αναλυτικά και διακριτά τις υλοποιημένες επεμβάσεις που ικανοποιούν τις απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ και του κατά περίπτωση προγράμματος, τις αντίστοιχες τιμολογούμενες δαπάνες καθώς και την εξοικονομούμενη από τις επεμβάσεις ενέργεια.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΔΙΑΛΕΞΩ ΤΗΝ ECG EGERSIS group; 

Η επιλογή της εταιρίας που θα εκδόσει το ενεργειακό πιστοποιητικό ειναι εξαιρετικά σημαντική καθώς το πιστοποιητικό που θα εκδοθεί για το ακινητό σας, θα το συνοδεύει για τα επόμενα δέκα (10) έτη (Χρόνος ισχύς). Όλοι γνωρίζουμε την ολένα και μεγαλύτερη δαπάνη που καταναλώνει η κάθε οικογένεια για την κατανάλωση ενέργειας που θα χρησιμοποιηθεί είτε για την θέρμανση είτε για τον κλιματισμό είτε για την παραγωγή του ζεστού νερού κλπ. Το ενεργειακό πιστοποιητικό κατατάσσει τα ακίνητα σε κατηγορίες  ανάλογα με τις ανάγκες σε κατανάλωση ενέργειας ώστε να γνωρίζει ο κάθε ενοικιαστής ή αγοραστής την δαπάνη σε ενέργεια που καλείται να καταβάλει. Στα χρόνια που ακολουθούν το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) θα είναι μια τις σημαντικότερες πιστοποιήσεις που θα συνοδεύει ένα ακίνητο και θα αυξάνει ή θα μειώνει την αξία του.

 • ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΜΑΣ   

Η ECG EGERSIS group από τον Μάιο του 2011 στελεχώνεται απο Ενεργειακούς Επιθεωρητές. Το έμπειρο προσωπικό που διαθέτει (αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και μηχανολόγους) εγγυάται την ορθή και άμεση διεκπεραίωση των έργων που αναλαμβάνουμε. Η εμπειρία μας σε συνδιασμό με την γνώση μας εγγυάται το αποτέλεσμα.

 •  ΑΜΕΣΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ - ΣΥΝΕΠΕΙΑ

Η οργάνωση και η άρτια καταρτισή μας, μας επιτρέπει την διεκπεραίωση του ενεργειακού πιστοποιητικού σε ελάχιστο χρόνο.

 • ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΑΣ

Δείτε τις προσφορές μας και κερδίστε, χωρίς περιττά δικαιολογητικά, με συνέπεια και ταχύτητα.  

 • ΣΗΜΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Εξυπηρετούμε τους πελάτες μας σε ολόενα περισσότερα σημεία όπως Αττική, Βοιωτία, Κόρινθο, Αργολίδα, Αχαΐα, Καρδίτσα, Τρίκαλα, Ηράκλειο κλπ

 • ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Σας δίνουμε συμβουλες με οδηγό την οικονομία και την ευκολία εφαρμογής ώστε να αναβαθμίσεται την ενεργειακη κατάταξη του κτιρίου σας αυξάνοντας έτσι την αξία του.

 • ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Το ευρύ φάσμα των υπηρεσίων που καλύπτουμε σε θέματα νομιμοποίησης ακινήτων όπως :

 1.     Ρύθμιση περί αυθαιρέτων Ν.4014/11
 2.     Τοπογραφικά διαγράμματα
 3.     Βεβαίωση  Μηχανικού

ΠΟΤΕ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΕΑ 

Η έκδοση του ΠΕΑ απαιτείται για όλα τα κτίρια συνολικής επιφάνειας άνω των 50τμ, των βασικών χρήσεων (κατοικία, μόνιμη και παραθεριστική, γραφεία, εμπορικές χρήσεις, συνάθροιση κοινού, εκπαίδευση, προσωρινή διαμονή, υγεία και κοινωνική πρόνοια, κλπ), ως εξής:

Νέα και ριζικά ανακαινιζόμενα:

[list 9]

 • Η έκδοση ΠΕΑ (πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου ή ενεργειακό πιστοποιητικό) απαιτείται μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής νέου κτιρίου ή την ριζική ανακαίνιση υφιστάμενου κτιρίου, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 3661/2008 και συγκεκριμένα μετά την κατασκευή του κελύφους (τοποθέτηση κουφωμάτων, υαλοπινάκων, χρωματισμοί κλπ), την τοποθέτηση όλων των υδραυλικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και τη ρευματοδότησή του. Στην περίπτωση πώλησης ακινήτου βάσει σχεδίων, το ΠΕΑ εκδίδεται και προσκομίζεται μετά την πλήρη αποπεράτωση του κτιρίου στον αγοραστή με «υλική» πράξη παράδοσης – παραλαβής ΠΕΑ, η οποία δηλώνεται από τους συμβαλλόμενους ενώπιον συμβολαιογράφου και συντάσσεται και υπογράφεται τελική πράξη.

Υφιστάμενα:

 • Από 09.01.2011: για κάθε πώληση-αγορά ενιαίου κτιρίου και πώληση-αγορά τμήματος κτιρίου (πχ διαμέρισμα), καθώς και ενοικίαση αλλά μόνο στην περίπτωση ενιαίου κτιρίου.
 • Από 09.1.2012: για την ενοικίαση τμήματος κτιρίου για κατοικία (πχ διαμέρισμα) και για επαγγελματική στέγη.
 • Η έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική και για την ένταξη κτιρίων κατοικίας στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ΄Οίκον».

Ειδικές περιπτώσεις :

 • Σε περίπτωση κτιρίων μεικτής χρήσης, το ΠΕΑ εκδίδεται ξεχωριστά για κάθε βασική κατηγορία χρήσης του κάθε τμήματος του κτιρίου, όπως αυτές ορίζονται στον Κτιριοδομικό Κανονισμό (κατοικίας, προσωρινής διαμονής, εμπορίου, εκπαίδευσης κ.α.)
 • Σε περίπτωση διατηρητέων κτιρίων και παραθεριστικών κατοικιών (με διαμονή μικρότερη των τεσσάρων μηνών)
Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 14 του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΦΕΚ 407 Β, 2010), «Σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ (πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου ή ενεργειακό πιστοποιητικό) πρέπει να αναγράφεται στο ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό μισθωτήριο έγγραφο. Η φορολογική αρχή δε θεωρεί μισθωτήρια έγγραφα εάν δεν προσκομίζεται ενώπιον της ισχύον ΠΕΑ». Συνεπώς, από τις 09.01.2012 οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. δεν θα παραλαμβάνουν νέα μισθωτήρια προς θεώρηση, εάν δεν αναγράφεται σε αυτά ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ και εάν δεν προσκομίζεται το πρωτότυπο ή γνήσιο αντίγραφο του ΠΕΑ για επίδειξη στη Δ.Ο.Υ., ανεξάρτητα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης.

Δείτε τις προσφορές μας και κερδίστε, χωρίς περιττά δικαιολογητικά, με συνέπεια και ταχύτητα.  

ΠΟΣΟ ΚΟΣΤΙΖΕΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΕΑ; 

Η ελάχιστη αμοιβή του Ενεργειακού Επιθεωρητή για την έκδοση ΠΕΑ, είχε καθοριστεί, σύμφωνα με τo Π.Δ. 100/2010 (ΦΕΚ 177 Α΄), ανάλογα με τη χρήση του κτιρίου, ως εξής:

Χρήση κτιρίουΑμοιβή €/τμΕλάχιστη Αμοιβή
Διαμέρισμα2,00150€
Μονοκατοικία1,50200€
Πολυκατοικία1,00200€
Άλλη χρήση εώς και 1000τμ2,50300€
Πάνω από 1000τμ1,5-

Δείτε τις προσφορές μας και κερδίστε, περιττά δικαιολογητικά, με συνέπεια και ταχύτητα.  

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΚΔΟΘΕΙ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Η διαδικασία προκειμένου να εκδοθεί πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης περιγράφεται επιγραμματικά παρακάτω και έχει ως εξής :

- Ανάθεση επιθεώρησης σε ενεργειακό επιθεωρητή

- Ηλεκτρονική απόδοση αριθμού πρωτοκόλλου

- Συλλογή στοιχείων κτιρίου

- Επιθεώρηση

- Υπολογισμοί και ανάλυση αποτελεσμάτων

Δείτε τις προσφορές μας και κερδίστε, χωρίς περιττά δικαιολογητικά, με συνέπεια και ταχύτητα.  

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία ΠΕΑ

Για την ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ακολουθείται συγκεκριμένη διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Κ.ΕΝ.Α.Κ., που περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

Ανάθεση Ενεργειακής Επιθεώρησης:

Η ανάθεση γίνεται από τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή του κτιρίου κατόπιν πρόσκλησης στον Ενεργειακό Επιθεωρητή. Κατά την ανάθεση, γίνεται η αρχική ενημέρωση από τον επιθεωρητή για τη διαδικασία της ενεργειακής επιθεώρησης και διατυπώνονται οι συμβατικές υποχρεώσεις του επιθεωρητή και του ιδιοκτήτη του ακινήτου. Ο επιθεωρητής ενημερώνει τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή για τις πληροφορίες που θα χρειαστεί για τη διενέργεια της επιθεώρησης (π.χ. αρχιτεκτονικά σχέδια του κτιρίου ως κατασκευασθέντος, μελέτη θερμομόνωσης (αν υπάρχει), σχέδια Η/Μ εγκαταστάσεων, πιστοποιητικά και δελτία αποστολής υλικών, κ.α.). Επιπλέον, εξασφαλίζει τη δυνατότητα πρόσβασης στους εσωτερικούς κοινόχρηστους και ιδιόκτητους χώρους για την επιθεώρησή τους.

Ηλεκτρονική Απόδοση Αριθμού Πρωτοκόλλου:

Ο επιθεωρητής επισκέπτεται την ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής www.buildingcert.gr, καταχωρεί τα γενικά στοιχεία του ακινήτου που πρόκειται να επιθεωρήσει και λαμβάνει ηλεκτρονικά έναν αριθμό πρωτοκόλλου από το πληροφοριακό σύστημα της Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. Ο συγκεκριμένος αριθμός πρωτοκόλλου συνοδεύει όλη τη διαδικασία μέχρι το πέρας της, καθώς και τα σχετικά έγγραφα που υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. και παραλαμβάνει ο ιδιοκτήτης. Προετοιμασία Ενεργειακής Επιθεώρηση- Συλλογή Στοιχείων Κτιρίου: Κατά το στάδιο αυτό συλλέγονται και διατίθενται στον επιθεωρητή τα απαραίτητα στοιχεία για το κέλυφος και τις εγκαταστάσεις του κτιρίου (π.χ. μελέτες και αρχιτεκτονικά σχέδια, σχέδια Η/Μ εγκαταστάσεων, λογαριασμοί ρεύματος, κ.α.). Επίσης, η προετοιμασία της ενεργειακής επιθεώρησης, μπορεί να περιλαμβάνει και την ενημέρωση του επιθεωρητή για τυχόν ιδιαίτερες ανάγκες των χρηστών του κτιρίου, τα σχέδια συντήρησης ή ανακαίνισης, τα προβλήματα εσωτερικού περιβάλλοντος κλπ.

Επιθεώρηση Κτιρίου:

Κατά την επιθεώρηση κτιρίου, συλλέγονται αναλυτικά τα στοιχεία για το υπό επιθεώρηση κτίριο κατά τη διάρκεια της επιτόπιας επίσκεψης του ενεργειακού επιθεωρητή με τη βοήθεια των σχετικών εντύπων ενεργειακής επιθεώρησης, τα οποία παρουσιάζονται στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-4/2010. Ιδιαίτερα σε κτίρια μεγάλης επιφάνειας και σύνθετων Η/Μ εγκαταστάσεων, ο επιθεωρητής μπορεί να προβεί στη διεξαγωγή μετρήσεων ορισμένων μεγεθών με τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού.

Υπολογισμοί - Ανάλυση Αποτελεσμάτων:

Για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης και της ενεργειακής κατάταξης του εξεταζόμενου κτιρίου κατά τη διαδικασία της ενεργειακής επιθεώρησης, βασικό εργαλείο είναι το λογισμικό ΤΕΕ-Κ.ΕΝ.Α.Κ., το οποίο ενσωματώνει τη μεθοδολογία που αναπτύσσεται στον Κ.ΕΝ.Α.Κ. και τις σχετικές ΤΟΤΕΕ και διατίθεται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ), μαζί με όλες τις σχετικές πληροφορίες εγκατάστασης, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/GR_ENERGEIAS/kenak/tee_kenak.

Με την εισαγωγή των δεδομένων στο λογισμικό και την εκτέλεση των υπολογισμών, προσδιορίζεται η ειδική ενεργειακή κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας (kWh/m2/έτος) του εξεταζόμενου κτιρίου, συγκρίνεται με την αντίστοιχη κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου αναφοράς και κατατάσσεται το εξεταζόμενο κτίριο σε μια ενεργειακή κατηγορία. Στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυση των αποτελεσμάτων των υπολογισμών, ο επιθεωρητής διατυπώνει προτάσεις εναλλακτικών σεναρίων βελτίωσης της ενεργειακής συμπεριφοράς του κτιριου. Για τα νέα ή ριζικά ανακαινιζόμενα κτίρια, ο επιθεωρητής ελέγχει, επίσης, την πιστή εφαρμογή της μελέτης ενεργειακής απόδοσης κατά την κατασκευή του κτιρίου, διασταυρώνοντας π.χ. τις ποσότητες των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν (από τα δελτία αποστολής) και τις ιδιότητές τους (από τα πιστοποιητικά που τα συνοδεύουν), σε σχέση με αυτά που προέβλεπε η μελέτη.

Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου (Π.Ε.Α.):

Με την ολοκλήρωση των υπολογισμών, ο επιθεωρητής υποβάλλει ηλεκτρονικά στην Ε.Υ.Ε.Π.ΕΝ. το αρχείο δεδομένων (xml), το οποίο καταχωρείται, επίσης ηλεκτρονικά, στο Αρχείο Επιθεώρησης Κτιρίων και εκδίδεται το Π.Ε.Α., το οποίο και παραδίδεται στον ιδιοκτήτη/διαχειριστή του κτιρίου. Στις παραγράφους που ακολουθούν γίνεται αναλυτική περιγραφή των σταδίων Ενεργειακής Επιθεώρησης ενός Κτιρίου.

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία ΠΕΑ

Το ΠΕΑ είναι ένα αναγνωρισμένο από το ΥΠΕΚΑ έγγραφο που εκδίδεται από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή (ο οποίος έχει ενταχθεί σε ειδικό Μητρώο) και στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου. Με το ΠΕΑ το κάθε κτίριο κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία, ενώ ο Ενεργειακός Επιθεωρητής καταγράφει και συστάσεις για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου. Ειδικότερα ισχύουν τα εξής:

 • Στο ΠΕΑ απεικονίζεται η ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου.
 • Στο ΠΕΑ αναφέρονται τα γενικά στοιχεία του κτιρίου, η υπολογιζόμενη ετήσια συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου αναφοράς και του εξεταζόμενου κτιρίου, η ετήσια κατανάλωση ενέργειας ανά πηγή ενέργειας και τελική χρήση, η πραγματική ετήσια συνολική τελική κατανάλωση ενέργειας, οι υπολογιζόμενες και πραγματικές ετήσιες εκπομπές CO2 καθώς και συστάσεις για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.
 • Κάθε συμβολαιογράφος για την κατάρτιση πράξεως αγοραπωλησίας ακινήτου υποχρεούται να μνημονεύσει στο συμβόλαιο τον αριθμό πρωτοκόλλου του ΠΕΑ και να επισυνάψει σε αυτό επίσημο αντίγραφο του ΠΕΑ. Σε κάθε νέα μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ πρέπει να αναγράφεται στο ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό μισθωτήριο έγγραφο. Η φορολογική αρχή δεν θεωρεί μισθωτήρια έγγραφα εάν δεν προσκομίζεται ενώπιόν της ισχύον ΠΕΑ.
 • Σε περίπτωση που το ΠΕΑ εκδίδεται μετά την υλοποίηση επεμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων για τον οικιακό τομέα χρηματοδοτούμενων από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους, ο Ενεργειακός Επιθεωρητής καταγράφει αναλυτικά και διακριτά τις υλοποιημένες επεμβάσεις που ικανοποιούν τις απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ και του κατά περίπτωση προγράμματος, τις αντίστοιχες τιμολογούμενες δαπάνες καθώς και την εξοικονομούμενη από τις επεμβάσεις ενέργεια.

Δείτε τις προσφορές μας και κερδίστε, χωρις περιττά δικαιολογητικά, με συνέπεια και ταχύτητα

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία ΠΕΑ

MAILING LIST

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ECG EGERSIS group
Μελετητική Κατασκευαστική Εμπορική
Ελ. Βενιζέλου 337, Καλλιθέα
Αθήνα Ελλάδα Τ.Κ 17237
Τ: 2107770062 F: 2107770072
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. web: http://www.egersis.gr

Scroll to Top