Πέμπτη, Οκτώβριος 22, 2020

Ενεργειακό Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) - Άμεση Έκδοση

 ενεργειακό πιστοποιητικό

Δείτε τις προσφορές μας και κερδίστε, χωρίς περιττά δικαιολογητικά, με συνέπεια και ταχύτητα.  

 

Το ΠΕΑ (πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου ή ενεργειακό πιστοποιητικό) είναι ένα αναγνωρισμένο από το ΥΠΕΚΑ έγγραφο που εκδίδεται από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή (ο οποίος έχει ενταχθεί σε ειδικό Μητρώο) και στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου. Με το ΠΕΑ το κάθε κτίριο κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία, ενώ ο Ενεργειακός Επιθεωρητής καταγράφει και κάνει συστάσεις για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

Ειδικότερα ισχύουν τα εξής:

 • Στο ΠΕΑ απεικονίζεται η ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου.
 • Στο ΠΕΑ αναφέρονται τα γενικά στοιχεία του κτιρίου, η υπολογιζόμενη ετήσια συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου αναφοράς και του εξεταζόμενου κτιρίου, η ετήσια κατανάλωση ενέργειας ανά πηγή ενέργειας και τελική χρήση, η πραγματική ετήσια συνολική τελική κατανάλωση ενέργειας, οι υπολογιζόμενες και πραγματικές ετήσιες εκπομπές CO2 καθώς και συστάσεις για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.
 • Κάθε συμβολαιογράφος για την κατάρτιση πράξεως αγοραπωλησίας ακινήτου υποχρεούται να μνημονεύσει στο συμβόλαιο τον αριθμό πρωτοκόλλου του ΠΕΑ και να επισυνάψει σε αυτό επίσημο αντίγραφο του ΠΕΑ.
 • Σε περίπτωση που το ΠΕΑ εκδίδεται μετά την υλοποίηση επεμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων για τον οικιακό τομέα χρηματοδοτούμενων από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους, ο Ενεργειακός Επιθεωρητής καταγράφει αναλυτικά και διακριτά τις υλοποιημένες επεμβάσεις που ικανοποιούν τις απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ και του κατά περίπτωση προγράμματος, τις αντίστοιχες τιμολογούμενες δαπάνες καθώς και την εξοικονομούμενη από τις επεμβάσεις ενέργεια.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΔΙΑΛΕΞΩ ΤΗΝ ECG EGERSIS group; 

Η επιλογή της εταιρίας που θα εκδόσει το ενεργειακό πιστοποιητικό ειναι εξαιρετικά σημαντική καθώς το πιστοποιητικό που θα εκδοθεί για το ακινητό σας, θα το συνοδεύει για τα επόμενα δέκα (10) έτη (Χρόνος ισχύς). Όλοι γνωρίζουμε την ολένα και μεγαλύτερη δαπάνη που καταναλώνει η κάθε οικογένεια για την κατανάλωση ενέργειας που θα χρησιμοποιηθεί είτε για την θέρμανση είτε για τον κλιματισμό είτε για την παραγωγή του ζεστού νερού κλπ. Το ενεργειακό πιστοποιητικό κατατάσσει τα ακίνητα σε κατηγορίες  ανάλογα με τις ανάγκες σε κατανάλωση ενέργειας ώστε να γνωρίζει ο κάθε ενοικιαστής ή αγοραστής την δαπάνη σε ενέργεια που καλείται να καταβάλει. Στα χρόνια που ακολουθούν το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) θα είναι μια τις σημαντικότερες πιστοποιήσεις που θα συνοδεύει ένα ακίνητο και θα αυξάνει ή θα μειώνει την αξία του.

 • ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΜΑΣ   

Η ECG EGERSIS group από τον Μάιο του 2011 στελεχώνεται απο Ενεργειακούς Επιθεωρητές. Το έμπειρο προσωπικό που διαθέτει (αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και μηχανολόγους) εγγυάται την ορθή και άμεση διεκπεραίωση των έργων που αναλαμβάνουμε. Η εμπειρία μας σε συνδιασμό με την γνώση μας εγγυάται το αποτέλεσμα.

 •  ΑΜΕΣΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ - ΣΥΝΕΠΕΙΑ

Η οργάνωση και η άρτια καταρτισή μας, μας επιτρέπει την διεκπεραίωση του ενεργειακού πιστοποιητικού σε ελάχιστο χρόνο.

 • ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΑΣ

Δείτε τις προσφορές μας και κερδίστε, χωρίς περιττά δικαιολογητικά, με συνέπεια και ταχύτητα.  

 • ΣΗΜΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Εξυπηρετούμε τους πελάτες μας σε ολόενα περισσότερα σημεία όπως Αττική, Βοιωτία, Κόρινθο, Αργολίδα, Αχαΐα, Καρδίτσα, Τρίκαλα, Ηράκλειο κλπ

 • ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Σας δίνουμε συμβουλες με οδηγό την οικονομία και την ευκολία εφαρμογής ώστε να αναβαθμίσεται την ενεργειακη κατάταξη του κτιρίου σας αυξάνοντας έτσι την αξία του.

 • ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Το ευρύ φάσμα των υπηρεσίων που καλύπτουμε σε θέματα νομιμοποίησης ακινήτων όπως :

 1.     Ρύθμιση περί αυθαιρέτων Ν.4014/11
 2.     Τοπογραφικά διαγράμματα
 3.     Βεβαίωση  Μηχανικού

ΠΟΤΕ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΕΑ 

Η έκδοση του ΠΕΑ απαιτείται για όλα τα κτίρια συνολικής επιφάνειας άνω των 50τμ, των βασικών χρήσεων (κατοικία, μόνιμη και παραθεριστική, γραφεία, εμπορικές χρήσεις, συνάθροιση κοινού, εκπαίδευση, προσωρινή διαμονή, υγεία και κοινωνική πρόνοια, κλπ), ως εξής:

Νέα και ριζικά ανακαινιζόμενα:

[list 9]

 • Η έκδοση ΠΕΑ (πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου ή ενεργειακό πιστοποιητικό) απαιτείται μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής νέου κτιρίου ή την ριζική ανακαίνιση υφιστάμενου κτιρίου, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 3661/2008 και συγκεκριμένα μετά την κατασκευή του κελύφους (τοποθέτηση κουφωμάτων, υαλοπινάκων, χρωματισμοί κλπ), την τοποθέτηση όλων των υδραυλικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και τη ρευματοδότησή του. Στην περίπτωση πώλησης ακινήτου βάσει σχεδίων, το ΠΕΑ εκδίδεται και προσκομίζεται μετά την πλήρη αποπεράτωση του κτιρίου στον αγοραστή με «υλική» πράξη παράδοσης – παραλαβής ΠΕΑ, η οποία δηλώνεται από τους συμβαλλόμενους ενώπιον συμβολαιογράφου και συντάσσεται και υπογράφεται τελική πράξη.

Υφιστάμενα:

 • Από 09.01.2011: για κάθε πώληση-αγορά ενιαίου κτιρίου και πώληση-αγορά τμήματος κτιρίου (πχ διαμέρισμα), καθώς και ενοικίαση αλλά μόνο στην περίπτωση ενιαίου κτιρίου.
 • Από 09.1.2012: για την ενοικίαση τμήματος κτιρίου για κατοικία (πχ διαμέρισμα) και για επαγγελματική στέγη.
 • Η έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική και για την ένταξη κτιρίων κατοικίας στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ΄Οίκον».

Ειδικές περιπτώσεις :

 • Σε περίπτωση κτιρίων μεικτής χρήσης, το ΠΕΑ εκδίδεται ξεχωριστά για κάθε βασική κατηγορία χρήσης του κάθε τμήματος του κτιρίου, όπως αυτές ορίζονται στον Κτιριοδομικό Κανονισμό (κατοικίας, προσωρινής διαμονής, εμπορίου, εκπαίδευσης κ.α.)
 • Σε περίπτωση διατηρητέων κτιρίων και παραθεριστικών κατοικιών (με διαμονή μικρότερη των τεσσάρων μηνών)
Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 14 του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΦΕΚ 407 Β, 2010), «Σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ (πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου ή ενεργειακό πιστοποιητικό) πρέπει να αναγράφεται στο ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό μισθωτήριο έγγραφο. Η φορολογική αρχή δε θεωρεί μισθωτήρια έγγραφα εάν δεν προσκομίζεται ενώπιον της ισχύον ΠΕΑ». Συνεπώς, από τις 09.01.2012 οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. δεν θα παραλαμβάνουν νέα μισθωτήρια προς θεώρηση, εάν δεν αναγράφεται σε αυτά ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ και εάν δεν προσκομίζεται το πρωτότυπο ή γνήσιο αντίγραφο του ΠΕΑ για επίδειξη στη Δ.Ο.Υ., ανεξάρτητα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης.

Δείτε τις προσφορές μας και κερδίστε, χωρίς περιττά δικαιολογητικά, με συνέπεια και ταχύτητα.  

ΠΟΣΟ ΚΟΣΤΙΖΕΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΕΑ; 

Η ελάχιστη αμοιβή του Ενεργειακού Επιθεωρητή για την έκδοση ΠΕΑ, είχε καθοριστεί, σύμφωνα με τo Π.Δ. 100/2010 (ΦΕΚ 177 Α΄), ανάλογα με τη χρήση του κτιρίου, ως εξής:

Χρήση κτιρίουΑμοιβή €/τμΕλάχιστη Αμοιβή
Διαμέρισμα2,00150€
Μονοκατοικία1,50200€
Πολυκατοικία1,00200€
Άλλη χρήση εώς και 1000τμ2,50300€
Πάνω από 1000τμ1,5-

Δείτε τις προσφορές μας και κερδίστε, περιττά δικαιολογητικά, με συνέπεια και ταχύτητα.  

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΚΔΟΘΕΙ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Η διαδικασία προκειμένου να εκδοθεί πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης περιγράφεται επιγραμματικά παρακάτω και έχει ως εξής :

- Ανάθεση επιθεώρησης σε ενεργειακό επιθεωρητή

- Ηλεκτρονική απόδοση αριθμού πρωτοκόλλου

- Συλλογή στοιχείων κτιρίου

- Επιθεώρηση

- Υπολογισμοί και ανάλυση αποτελεσμάτων

Δείτε τις προσφορές μας και κερδίστε, χωρίς περιττά δικαιολογητικά, με συνέπεια και ταχύτητα.  

MAILING LIST

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ECG EGERSIS group
Μελετητική Κατασκευαστική Εμπορική
Ελ. Βενιζέλου 337, Καλλιθέα
Αθήνα Ελλάδα Τ.Κ 17237
Τ: 2107770062 F: 2107770072
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. web: http://www.egersis.gr

Scroll to Top